Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Opinia naukowa – Przystosowanie się do zdrowotnych skutków zmiany klimatu w Europie

  15 Jun 2020

  W niniejszej opinii naukowej, opublikowanej w czerwcu 2020 r., zbadano, które środki dostosowawcze mogłyby wzmocnić europejski sektor zdrowia w odniesieniu do skutków zmiany klimatu. Koncentruje się on na szczególnie wrażliwych grupach społecznych, regionach i środowisku miejskim oraz na wpływie chorób przenoszonych przez wektory, upałów i fal upałów.

 • Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska na temat europejskich ekosystemów morskich „Memine Messages II”

  25 Jun 2020

  Sprawozdanie zawiera zharmonizowany przegląd obecnego wykorzystania mórz w Europie oraz wielorakich presji, które wywierają na nie wpływ. Przeanalizowano w nim również rozwiązania dotyczące przyszłości europejskiego ekosystemu morskiego.

 • Lato w mieście: zielona infrastruktura w celu utrzymania chłodu obszarów miejskich

  28 Jul 2020

  Ostatnie pięć lat było najgorszym w historii. Rekordy temperatury zostały przerwane w miastach w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Francji i Polsce. Tymczasem w Belgii, we Włoszech i w Szwajcarii wydano ostrzeżenia dotyczące zdrowia publicznego ze względu na intensywne ogrzewanie. Zespół w ramach projektu LIFE Tree Check opracował kilka rozwiązań, które mogą pomóc miastom w całej Europie Środkowej w radzeniu sobie z ogrzewaniem.

 • Czynniki ryzyka klimatycznego, zagrożenia i konsekwencje w regionie Morza Bałtyckiego

  09 Oct 2020

  W ramach unijnego projektu „Wspólnotowe działanie na rzecz bezpieczeństwa na rzecz wspierania przystosowania się do zmiany klimatu i rozwoju” (CASCADE) przedstawiono przegląd czynników ryzyka klimatycznego, zagrożeń i konsekwencji w regionie Morza Bałtyckiego. W sprawozdaniu przedstawiono kaskadowe skutki zagrożeń klimatycznych dla regionu, gromadząc przykłady lokalne.

 • Morskie fale upałów są wytwarzane przez człowieka

  17 Sep 2020

  Fale upałów w oceanach na świecie są ponad 20 razy częstsze ze względu na wpływ człowieka na klimat. To właśnie są w stanie udowodnić naukowcy z Oeschger Centre for Climate Research na Uniwersytecie w Bernie. Ambitne cele klimatyczne są jedynym sposobem zapobieżenia nieodwracalnej utracie niektórych z najcenniejszych ekosystemów morskich.

 • Projekty w ramach programu „Horyzont 2020” dodane do programu Climate-ADAPT

  02 Oct 2020

  Trzy bieżące i cztery niedawno ukończone projekty w ramach programu „Horyzont 2020” zostały dodane do katalogu projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach Climate-ADAPT. Niedawno opublikowane projekty obejmują: Cascades, CLARITY, ClimeFish, NAIAD, SOCLIMPACT, ThinkNature i URBAN GreenUp.

 • Sprawozdanie Irlandii na temat stanu środowiska za 2020 r.

  04 Dec 2020

  Agencja Ochrony Środowiska oceniła ogólną jakość środowiska w Irlandii, wywieraną na nią presję oraz reakcje społeczne na obecne i pojawiające się problemy środowiskowe. Klimat, w tym przystosowanie się do zmiany klimatu, jest jednym z obszarów polityki poddanych ocenie.

 • DOSTOSOWANIE: Oparte na zasobach przyrody rozwiązania na rzecz odpornych społeczeństw na Bałkanach Zachodnich

  22 Dec 2020

  Projekt ADAPT jest trzyletnią inicjatywą, rozpoczętą w 2019 r., mającą na celu zwiększenie odporności ekosystemów i społeczności na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w krajach Bałkanów Zachodnich. Zapewnia on możliwość przeanalizowania krajowej polityki w zakresie zarządzania ekosystemami i różnorodności biologicznej z perspektywy zmiany klimatu oraz wskaźników przystosowawczych.

 • Szwedzkie sieci wzmacniają prace gmin w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  08 Jan 2021

  Osoby, które zajmują się przystosowaniem się do zmiany klimatu w gminie, często pracują samodzielnie. W związku z tym ważne jest określenie form współpracy. Gminy, które współpracują ze sobą w celu utworzenia sieci przystosowania się do zmiany klimatu, mogą uczyć się od siebie nawzajem i wzajemnie wspierać się w swojej pracy. Jedną z takich sieci utworzono już w regionie Göteborga w Szwecji.

 • Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej na rzecz bardziej odpornej Europy

  09 Sep 2020

  Komisja Europejska zidentyfikowała nowe wyzwania i możliwości lepszego ukierunkowania strategicznych wyborów Unii Europejskiej. Uwzględniono w nim odporność UE w czterech wymiarach: społecznym i ekonomicznym, geopolitycznym, ekologicznym i cyfrowym. Odporność ekologiczna wiąże się z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej, co będzie monitorowane za pomocą tzw. tablicy wskaźników odporności.