Start Archiwum wiadomości Sprawozdanie OECD w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w zarządzaniu strefami przybrzeżnymi

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Sprawozdanie OECD w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w zarządzaniu strefami przybrzeżnymi

Niniejszy dokument programowy OECD zawiera kompleksową ocenę niedawnego i przewidywanego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przybrzeżnych. Dokonano w nim przeglądu presji wywieranej na środowisko przez działalność człowieka na obszarach przybrzeżnych, a także skutków zmiany klimatu, które pogłębiają istniejące wyzwania. W dokumencie wzywa się do skoordynowanej i dobrze dostosowanej reakcji politycznej w celu sprostania tym wyzwaniom.

Pobierz dokument strategiczny ze strony internetowej OECD.

Date: 14 Apr 2021
w kategorii: coastal zone