Start Archiwum wiadomości Sprawozdanie z oceny zagrożeń i możliwości społecznych

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Sprawozdanie z oceny zagrożeń i możliwości społecznych

Ponad 200 naukowców z całego świata wniosło wkład w „Global Tipping Points Report” (Global Tipping Points Report): kompleksowe sprawozdanie na temat punktów krytycznych systemu Ziemi oraz ich potencjalnych skutków i możliwości zmian społecznych. W sytuacji, gdy globalne ocieplenie przestaje przekraczać 1,5 °C, prawdopodobnie uruchomione zostanie co najmniej pięć punktów przechylenia systemu ziemskiego, w tym załamanie się dużych warstw lodowych i powszechna śmiertelność ciepłej wody raf koralowych. Na podstawie oceny 26 negatywnych punktów krytycznych dla systemu Ziemi w sprawozdaniu stwierdza się, że „zwykłe postępowanie” nie jest już możliwe, a szybkie zmiany w przyrodzie i społeczeństwach już się zmieniają, a kolejne.
Date: 07 Dec 2023
w kategorii: risk assessment