Start Archiwum wiadomości Skalowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody na rzecz odporności na zmianę klimatu i odbudowy zasobów przyrodniczych

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Skalowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody na rzecz odporności na zmianę klimatu i odbudowy zasobów przyrodniczych

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody, takie jak odbudowa terenów podmokłych na obszarach podatnych na powodzie lub zielona infrastruktura w celu ograniczenia skutków wysp ciepła w miastach, należy rozszerzyć, aby pomóc Europie w przystosowaniu się do zmiany klimatu. Briefing Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zawiera ocenę obecnego stanu takich projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz sposobu, w jaki mogą one zwiększyć zarówno odporność społeczną na zmianę klimatu, jak i odbudowę zasobów przyrodniczych.

Czytaj więcej na stronie internetowej Agencji Środowiska.

Date: 17 Nov 2023
w kategorii: EEA briefing, scaling, NBS