Start Archiwum wiadomości Wzmocnienie ram scenariusza dotyczącego zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Wzmocnienie ram scenariusza dotyczącego zmiany klimatu

W ciągu ostatniego dziesięciolecia środowisko badawcze zajmujące się zmianą klimatu opracowało ramy scenariuszy, które łączą alternatywne perspektywy w zakresie klimatu i społeczeństwa w celu ułatwienia zintegrowanych badań i spójnej oceny w celu kształtowania polityki. Międzynarodowy zespół naukowców ocenił, jak dobrze funkcjonują te ramy i jakie wyzwania stoją przed nimi.
w kategorii: IIASA