Start Archiwum wiadomości W kierunku silniejszego i bardziej odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w całej UE

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

W kierunku silniejszego i bardziej odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w całej UE

192 krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie odgrywają kluczową rolę w działaniach na rzecz zapobiegania wszelkiego rodzaju kryzysom i katastrofom, ograniczania ich skutków i reagowania na nie. Większa rozliczalność wymaga inwestycji w wielu obszarach, w tym współpracy, koordynacji, zdolności lokalnych i stałego zaangażowania społeczności. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, aspekty te mają również kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej odpornego społeczeństwa w UE, wspieranego przez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

Czytaj więcej na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Date: 06 Apr 2022