Start Archiwum wiadomości Udział Zjednoczonego Królestwa w programach „Horyzont Europa” i Copernicus

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Udział Zjednoczonego Królestwa w programach „Horyzont Europa” i Copernicus

Rada Europejska wyraziła zgodę na udział Zjednoczonego Królestwa w unijnych programach „Horyzont Europa” i Copernicus. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. naukowcy i organizacje w Zjednoczonym Królestwie będą mogli uczestniczyć w unijnym programie w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na równych warunkach ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rady Europejskiej.

Date: 27 Nov 2023
w kategorii: Horizon Europe, UK, Copernicus