Start Archiwum wiadomości Publikacja UNDRR/ISC „The risk definition and classification review” [Definicja zagrożeń i przegląd klasyfikacji]

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Publikacja UNDRR/ISC „The risk definition and classification review” [Definicja zagrożeń i przegląd klasyfikacji]

Niniejsze sprawozdanie techniczne Biura Narodów Zjednoczonych ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) i Międzynarodowej Rady Naukowej (ISC) wspiera ramy z Sendai dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie 2030 oraz porozumienie klimatyczne z Paryża, zapewniając wspólny zestaw definicji zagrożeń.
Date: 15 Aug 2020
w kategorii: Health Observatory