Start Archiwum wiadomości Sprawozdanie UNEP w sprawie luki w przystosowaniu się do zmiany klimatu 2023

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Sprawozdanie UNEP w sprawie luki w przystosowaniu się do zmiany klimatu 2023

W sprawozdaniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w sprawie luki adaptacyjnej przeanalizowano postępy w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych. Głównym ustaleniem na 2023 r. jest to, że postępy w przystosowaniu się do zmiany klimatu spowalniają, kiedy to należy przyspieszyć, aby nadrobić zaległości w obliczu rosnących skutków zmiany klimatu.

Czytaj więcej na stronie UNEP.

Date: 06 Nov 2023
w kategorii: UNEP, report, adaptation gap