Start Archiwum informacyjne Kiedy nastąpi wzrost poziomu morza o 2 metry i w jaki sposób możemy się dostosować?

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Kiedy nastąpi wzrost poziomu morza o 2 metry i w jaki sposób możemy się dostosować?

WE wspólnym dokumencie politycznym projekty PROTECT, CoCliCo i SCORE finansowane przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” określają działania, które są pilnie potrzebne do ograniczenia strat i szkód, ponieważ przystosowanie się do zmiany klimatu jest procesem ciągłym, obejmującym działania krótkoterminowe, planowanie długoterminowe i myślenie strategiczne.
w kategorii: coastal zone, adaptation, policy