Start Dowody na temat klimatu i zdrowia Systemy ostrzegania zdrowotnego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Europejskie systemy wczesnego ostrzegania

Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach dla zdrowia i dobrostanu związanych z klimatem muszą opierać się na solidnych podstawach naukowych i technicznych, które umożliwią skupienie się na regionach i grupach ludności najbardziej zagrożonych. Systemy wczesnego ostrzegania obejmują wykrywanie, analizę, prognozowanie, a następnie rozpowszechnianie ostrzeżenia, a następnie podejmowanie decyzji i wdrażanie odpowiedzi. Takie systemy ostrzegają zainteresowane strony i wrażliwe populacje przed zagrożeniami klimatycznymi, takimi jak cyklony tropikalne, powodzie, burze, lawiny, tornada, silne burze, ekstremalne ciepło i zimno, pożary lasów, susze itp. Aby system wczesnego ostrzegania był skuteczny i kompletny, system wczesnego ostrzegania musi składać się z czterech elementów, a mianowicie: i) wiedzy na temat ryzyka, (ii) usług monitorowania i ostrzegania, (iii) rozpowszechniania i komunikacji oraz (iv) zdolności reagowania.

W Europie istnieje duże doświadczenie w zakresie systemów wczesnego ostrzegania, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka powodzi i powodzi, burz, pożarów lasów, fal upałów i susz. Systemy wczesnego ostrzegania są bezpośrednio istotne dla różnych sektorów, na które głównie narażone są zagrożenia związane z klimatem, w tym zdrowia publicznego, zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, rolnictwa, leśnictwa, transportu i energii.

Systemy ostrzegania o wielu zagrożeniach

Niektóre systemy wczesnego ostrzegania zapewniają usługi i produkty związane z kilkoma zagrożeniami związanymi z klimatem.

Meteoalarm jest wspólnym przedsięwzięciem EUMETNET (Sieć Europejskich Usług Meteorologicznych). Zapewnia ostrzeżenia w Europie o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych, w tym o silnych opadach deszczu z ryzykiem powodzi, silnych burzach, wiatrach siłowych, falach upałów, pożarach lasów, mgle, śniegu lub ekstremalnym zimnie z burzami śnieżnymi, lawinami lub ciężkimi przypływami przybrzeżnymi.

Usługa zarządzania kryzysowegoprogramu Copernicus (CEMS) prowadzona przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zapewnia między innymi dostęp (między innymi) do kluczowych europejskich systemów wczesnego ostrzegania, w szczególności do europejskiego systemu informowania o powodziach (EFAS), Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Leśnych (EFFIS) i Europejskiego Obserwatorium ds. Suszy (EDO). Łączy on również globalne wersje tych systemów wczesnego ostrzegania (GloFAS, GDO, GWIS) oraz do Globalnego Systemu Ostrzegania i Koordynacji klęsk żywiołowych (GDACS) dla cyklonów tropikalnych. Wersje te obejmują obszary zamorskie Europy, które często są dotknięte ekstremalnymi wydarzeniami.

Ciepło i zdrowie

Od 2000 r.Europa doświadczyła kilku ekstremalnych letnich upałów, które doprowadziły do wysokiej śmiertelności i skutków społeczno-gospodarczych. Przewiduje się, że częstotliwość ekstremalnych zdarzeń upałów i ich odpowiedni wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi znacznie wzrosną w ociepleniu klimatu. Wspólna współpraca między agencjami instytucjonalnymi i multidyscyplinarnymi podejściami ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego rozwoju systemów ostrzegania o cieple i zdrowia oraz planów działania, które mogą zmniejszyć wpływ ekstremalnych upałów na ludność.

Projekt Heat-Shield dotyczy negatywnego wpływu zwiększonego stresu cieplnego w miejscu pracy na zdrowie i produktywność. Projekt opracował MapViewer, który zapewnia czterotygodniową prognozę fali upałów dla Europy, koncentrującą się na zdrowiu zawodowym. W ramach projektu opracowano również przegląd istniejących systemów ostrzegania o cieple i zdrowiu w Europie, który stanowi najnowocześniejszy przegląd 16 europejskich systemów ostrzegania o cieplnym zdrowiu i planów działania w zakresie zdrowia cieplnego.

Portal EuroHEAT zapewnia internetową prognozę fal upałów dla Europy. Wyświetla dzienne prognozy prawdopodobieństwa fali upałów (0–100 %) na region NUTS1- na nadchodzących dziesięciu dniach na mapie oznaczonej kolorami. Narzędzie nie jest już aktywnie utrzymywane, ale nadal działa i jest dostarczane z aktualnymi danymi dotyczącymi klimatu.

Choroby zakaźne wrażliwe na zmiany klimatu

Monitorowanie zmian klimatycznych i środowiskowych czynników wpływających na choroby zakaźne może pomóc w przewidywaniu, a nawet prognozowaniu wzrostu zakażeń. Zmiana klimatu może zmienić zasięg geograficzny chorób przenoszonych przez wektory w Europie, w związku z czym wczesne ostrzeganie staje się jeszcze ważniejsze.

Vibrio Map Viewer opracowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które jest hostowane na Geoportalu ECDC, zawiera codziennie aktualizowane prognozy dotyczące przydatności Vibrio do europejskich obszarów przybrzeżnych.

Europejskie usługi informacyjne dotyczące pyłków

Rosnące temperatury spowodowane zmianami klimatu oznaczają, że drzewa i inne rośliny kwitną wcześniej lub dłużej, przedłużając cierpienie wielu osób z alergiami na pyłki.

Portal Polleninfo dostarcza codziennie aktualizowane prognozy pyłków i oceny ryzyka alergii. Został on opracowany we współpracy między Europejską Siecią Aeroalergiczną (EAN) a usługą monitorowania atmosfery programu Copernicus (CAMS).

Systemy wyróżnione

Relevant tile