Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Związek między zmianą klimatu a zanieczyszczeniem: konsekwencje dla zdrowia

Źródło: EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kluczowe wiadomości

  • Zmiany klimatu i zanieczyszczenie często mają wspólne źródła i wywierają połączone i wzajemnie wzmacniające się presję na środowisko europejskie i zdrowie ludzkie.

  • Najbardziej widoczne wspólne skutki zanieczyszczenia i zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego w UE są związane z narażeniem obywateli na zanieczyszczenie ciepła i powietrza. Krótkotrwałe czynniki klimatyczne, które są również zanieczyszczeniami powietrza, takimi jak drobne cząstki stałe, dwutlenek azotu i ozon, stanowią największe zagrożenie dla zdrowia środowiska w Europie. Ponadto wspólne narażenie na cząstki stałe nasila wpływ ciepła na śmiertelność.

  • W przyszłości zmiana klimatu może zwiększyć narażenie na szkodliwe chemikalia, bezpośrednio – na przykład w wyniku zwiększonego zalewania i bioakumulacji toksycznych zanieczyszczeń w sieci żywnościowej – albo jako czynnik napędzający zwiększone stosowanie agrochemikaliów w systemie żywnościowym.

  • Wiele rozwiązań korzystnych dla wszystkich jest możliwe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia przy jednoczesnym dostosowaniu się do (i łagodzeniu) zmian klimatu. Obejmują one na przykład poprawę naturalnego chłodzenia w budynkach i różne rozwiązania oparte na przyrodzie. Z drugiej strony środki mające na celu zaradzenie skutkom zanieczyszczenia lub zmiany klimatu mogą również przynieść potencjalne kompromisy.

Zobacz przekrojową historię o dodatkowych korzyściach związanych ze zmianą klimatu i zanieczyszczeniem.

Historia ta jest częściąsekcji „Zdrowie” przeprowadzonej przez EEA w ramach oceny zerowego monitorowania zanieczyszczenia.