Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Leptospiroza

Leptospiroza jest chorobą odzwierzęcą (tj. chorobą ludzką pochodzenia u zwierząt) wywoływaną przez bakterie Leptospira. Leptospiroza jest powszechną chorobą z ponad milionem zdiagnozowanych przypadków rocznie na całym świecie (Thibeaux i in., 2018). W Europie leptospiroza pozostaje stosunkowo rzadką chorobą (ECDC, 2014–2023). Na całym świecie uważa się, że tylko jedna na dziesięć infekcji jest prawidłowo diagnozowana na całym świecie (Samrot i in., 2021) ze względu na różnorodność objawów (jeśli występują) i ich podobieństwo do objawów innych chorób. Obszary miejskie są coraz bardziej zagrożone, zwłaszcza podczas powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami. Zarówno globalne ocieplenie, jak i zmiany wzorców opadów mogą zwiększyć obciążenie chorobami w Europie, przy czym częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe i powodzie prawdopodobnie stwarzają największe ryzyko większej liczby zakażeń leptospirozy w przyszłości.

Źródło i transmisja

Wiele różnych szczepów bakterii Leptospira może powodować infekcje i różne objawy kliniczne u ludzi i kilku zwierząt (w tym zwierząt dzikich i domowych, ssaków, gadów i płazów). Ludzie zwykle chorują na leptospirozę poprzez spożycie lub kontakt skóry z zanieczyszczoną glebą, wodą, roślinnością lub poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami lub ich moczem. Ogniska są często związane z zanieczyszczonymi rzekami, strumieniami, kanałami lub jeziorami. W krajach uprzemysłowionych ekspozycja na wodę zanieczyszczoną Leptospirapodczas rekreacji lub działalności zawodowej zwiększa ryzyko zakażenia leptospirozą, podczas gdy w krajach rozwijających się zakażenia są często związane z narażeniem na nieoczyszczone ścieki i odchody zwierzęce. Inną, jeszcze mniej ważną drogą przenoszenia chorób jest wdychanie zanieczyszczonych aerozoli. Bezpośrednia transmisja między osobami jest rzadkością (Mwachui i in., 2015).

 

Skutki dla zdrowia

Najczęściej infekcje Leptospira nie powodują żadnych lub tylko łagodnych objawów, co komplikuje prawidłową diagnozę. Jeśli objawy objawiają się – zwykle około 10 dni po zakażeniu – obejmują nagłą gorączkę, bóle głowy, dreszcze, bóle mięśni lub zapalenie oka. Ten ostatni jest bardzo specyficznym objawem leptospirozy, który dotyka od 10 do 44 % wszystkich pacjentów w Europie (Rathinam, 2005). Poważniejsze objawy choroby obejmują zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (zapalenie opon mózgowych), wysypki, zniszczenie czerwonych krwinek (niedokrwistość), niekontrolowane krwawienie i tworzenie się śluzu, ciężką niewydolność nerek, żółte zabarwienie skóry, dezorientację psychiczną i depresję, zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego), a nawet niewydolność wielonarządową. Choroba trwa zwykle od kilku dni do 3 tygodni lub nawet dłużej. Odzyskiwanie nieleczonych przypadków może potrwać kilka miesięcy. Opóźnione objawy mogą obejmować przewlekłe zmęczenie, paraliż, depresję i infekcje oczu (CDC, 2022; De Brito i in., 2018; Haake i Levett, 2015 r.; Samrot i in., 2021 r.).

Zachorowalność i śmiertelność

W państwach członkowskich EOG (z wyjątkiem Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Türkiye ze względu na brak danych) w latach 2008–2021:

 • 9726 potwierdzonych zakażeń
 • 20 przypadków na 100000 ludności w 2021 r.
 • Wysoki wskaźnik hospitalizacji: > 90 %[1]
 • 159 zgonów i średnia śmiertelność 3 %. Jednak w przypadku ciężkich objawów śmiertelność wzrasta do 5-20 %, zwłaszcza u pacjentów nieleczonych z niewydolnością nerek (Calvopiña i in., 2018).
 • Rosnąca tendencja zachorowalności od 2015 r., osiągając szczytowy poziom przypadków w 2019 r. W 2020 r. zachorowalność na leptospirozę spadła do poziomu z 2015 r., ale mogło to być zakłócone zachowaniami populacyjnymi i zakłóceniami działań nadzorczych związanych z COVID-19. W 2021 r. liczba przypadków ponownie wzrosła.

(ECDC, 2024–2023; 2023)

Rozłożenie na populację

 • Grupa wiekowa z najwyższym wskaźnikiem chorób w Europie: Mężczyźni w wieku 25-64 lat, kobiety w wieku 15-24 lat (ECDC, 2014-2023)
 • Grupy zagrożone ciężkim przebiegiem choroby: osoby starsze i osoby o słabym układzie odpornościowym
 • Grupy podwyższonego ryzyka zakażenia: osoby mające kontakt z zanieczyszczoną wodą, glebą lub zakażonymi zwierzętami w miejscu pracy, np. weterynarze, rolnicy, rybacy, pracownicy kopalni lub wojskowi, a także sportowcy, pływacy, kąpiący się lub podróżni (Bandara i in., 2014; Mwachui et al., 2015). Choroba występuje częściej wśród mężczyzn (ECDC, 2014-2023).

 

Wrażliwość na klimat

Odpowiedniość klimatyczna

BakterieLeptospiranajlepiej rozwijają się w temperaturach od 28 do 30 °C, a pH waha się od 6,8 do 7,4 w lekko słonej wodzie (Bharti i in., 2003; Wongbutdee et al., 2016).

Sezonowość

W Europie większość przypadków zakażeń występuje między lipcem a październikiem, a szczyt w sierpniu-wrześniu. Ten sezonowy model jest prawdopodobnie spowodowany połączeniem czynników klimatycznych (np. występowanie obfitych opadów deszczu i wysokich temperatur) i zachowań człowieka (np. wzrost aktywności na świeżym powietrzu) (ECDC, 2014–2023).

Wpływ zmiany klimatu

Wyższe roczne średnie temperatury zwiększają wzrost i aktywność bakterii Leptospira, a jednocześnie wydłużają sezon zakaźny i rozszerzają geograficzne rozmieszczenie bakterii. Również wyższe ilości opadów i bardziej wilgotne warunki są związane ze zwiększonym wzrostem i przeżyciem bakterii Leptospira. Oczekuje się, że przewidywane zmiany zwiększą obciążenie chorobą (Desvars i in., 2011; Pawar i in., 2018). Innym ważnym przyszłym czynnikiem ryzyka klimatycznego dla zakażeń leptospirozą jest zwiększona częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obfite opady deszczu, burze i związane z nimi powodzie zwiększają narażenie ludzi na zanieczyszczoną wodę (Bharti i in., 2003), zwłaszcza w połączeniu ze słabymi warunkami sanitarnymi, niewystarczającą opieką zdrowotną lub zatłoczonymi warunkami, co może narazić ludzi na zwiększone ryzyko infekcji (Mwachui i in., 2015). Z drugiej strony epizodysuszy stymulują zajęcia rekreacyjne, takie jak pływanie i kąpiele, a także ryzyko narażenia zawodowego, na przykład gdy gospodarstwa stosują alternatywne, skażone źródła wody w okresach suszy i ograniczeń związanych z korzystaniem z wody. Oba mogą prowadzić do wzrostu zakażeń leptospirozą.

 

Profilaktyka i leczenie

Zapobieganie

 • Unikanie lub ograniczanie kontaktu z potencjalnie zanieczyszczoną wodą lub zakażonymi zwierzętami
 • Odzież ochronna, szczególnie w przypadku narażenia na potencjalnie zanieczyszczoną wodę lub zakażone zwierzęta w środowisku pracy
 • Bezpieczeństwo wody publicznej w celu uniknięcia infekcji podczas zajęć rekreacyjnych
 • Szczepienia zwierząt gospodarskich i zwierząt domowych oraz zwalczanie gryzoni w celu ograniczenia zakażeń między zwierzętami
 • Podnoszenie świadomości na temat szlaków zakażeń
 • (CDC, 2022; Jittimanee i Wongbutdee, 2019)

Leczenie

 • Antybiotyki

 

Linki do dalszych informacji

 

Referencje

Bandara, M., et al., 2014, Globalizacja leptospirozy poprzez podróże i migracja, Globalizacja i zdrowie 10(61), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12992-014-0061-0

Bharti, A. R., et al., 2003, Leptospirosis: Choroba odzwierzęca o znaczeniu globalnym, The Lancet Infectious Diseases 3(12), 757–771. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(03)00830-2

Calvopiña, M., et al., 2022, Leptospirosis: Zachorowalność, śmiertelność i rozkład przestrzenny przypadków hospitalizowanych w Ekwadorze. Ogólnokrajowe badanie 2000-2020, PLOS Neglected Tropical Diseases 16(5), e0010430. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010430

CDC, 2022, Centra Kontroli i Prewencji Chorób, https://www.cdc.gov. Ostatni dostęp – sierpień 2022 r.

De Brito, T., et al., 2018, Patologia i patogeneza leptospirozy człowieka: Komentarz do recenzji. Revista Do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 60(e23), 1-10. https://doi.org/10.1590/s1678-9946201860023

Desvars A., et al., 2011, Seasonality of Human Leptospirosis in Reunion Island (Indian Ocean) and Its Association with Meteorological Data, PLoS ONE 6(5), e20377. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020377

ECDC, 2014–2023, Roczne sprawozdania epidemiologiczne za lata 2012–2021 – Leptospirosis. Dostępne na stronie https://www.ecdc.europa.eu/en/leptospirosis/surveillance-and-disease-data. Ostatni dostęp do Sierpień 2023.

ECDC, 2023 r., Atlas nadzoru chorób zakaźnych. Dostępne na stronie https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx. Ostatni dostęp do Sierpień 2023.

Haake, D. A. i Levett, P. N., 2015, Leptospirosis in Humans. W: Adler, B. (Ed.), Leptospira i Leptospirosis, Current Topics in Microbiology and Immunology vol. 387, Springer Berlin Heidelberg, s. 65–97. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45059-8_5

Jittimanee, J. i Wongbutdee, J., 2019, Zapobieganie i kontrola leptospirozy u ludzi oraz nadzór nad patogenną Leptospirą u szczurów i wód powierzchniowych znalezionych w wioskach, Journal of Infection and Public Health 12(5), 705–711. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2019.03.019

Mwachui, M. A., et al., 2015, Environmental and Behavioural Determinants of Leptospirosis Transmission: A Systematic Review, PLOS Neglected Tropical Diseases 9(9), e0003843. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003843

Pawar, S. D., et al., 2018, sezonowość leptospirozy i jej związek z opadami deszczu i wilgotnością w Ratnagiri, Maharashtra, International Journal of Health & Allied Sciences 7, 37–40. https://doi.org/10.4103/ijhas.IJHAS_35_16

Rathinam, S. R., 2005, Okulistyczne objawy leptospirozy, Journal of Postgraduate Medicine 51(3), 189-194. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16333191/

Samrot, A. V., et al., 2021, leptospiral Infection, patogeneza i jej diagnoza – przegląd, patogeny 10(2), 145. https://doi.org/10.3390/pathogens10020145

Thibeaux, R., et al., 2018, Różnorodność ekologiczna Leptospiry: Poprawa identyfikacji i ponownej diagnozy, granice w mikrobiologii 9, 1-14. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00816

Wongbutdee, J., et al., 2016, Percepcje i ryzykowne zachowania związane z leptospirozą w obszarze endemicznym we wsi Ubon Ratchathani, Tajlandia, African Health Sciences 16(1), 170-176. https://doi.org/10.4314/ahs.v16i1.23

 

 

[1] Wskaźnik hospitalizacji opiera się na analizie danych dotyczących przypadków o znanym statusie hospitalizacji. Kompletność danych dotyczących hospitalizacji jest dostarczana od 2009 r. i waha się od 0 do 100 % dla różnych krajów. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku około 50 % wszystkich zgłoszonych przypadków w Europie zgłasza się również stan hospitalizacji.