Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Dostępność szpitali w Europie

Możliwość dotarcia do szpitala w odpowiednim czasie jest istotnym aspektem dostępu do opieki zdrowotnej. Ma to kluczowe znaczenie w zmieniającym się klimacie, biorąc pod uwagę rosnącą presję na zdrowie ludzi wynikającą z fal upałów, ekstremalnych zjawisk pogodowych lub chorób zakaźnych. Poniższa przeglądarka map, na podstawie danych Eurostatu, przedstawia średni czas podróży do najbliższego szpitala w podziale na regiony NUTS 3.

Dalsze statystyki dotyczące opieki zdrowotnej na szczeblu regionalnym znajdują się tutaj.

Kluczowe wiadomości

  • Szacuje się, że w 2020 r. 82,5 % ludności UE żyło w ciągu 15 minut od najbliższego szpitala.
  • W prawie dwóch trzecich rozważanych regionów NUTS3 średni czas podróży do najbliższego szpitala wynosił poniżej 15 minut (710 z 1142 regionów NUTS3).
  • W wysoce zurbanizowanej Europie Zachodniej średni czas podróży do najbliższego szpitala jest w większości ograniczony do poniżej 20 minut. Na mniej zaludnionych obszarach w Europie Południowej, Wschodniej i Północnej średni czas dotarcia do szpitala może zająć ponad 40 minut (20 regionów NUTS3).

Zbiór danych został przygotowany i udostępniony w ramach umowy o poziomie usług EEA-Komisja Europejska (RTD) w sprawie „Uwzględniania zasad udostępniania danych i zarządzania GEOSS w celu wsparcia europejskiego środowiska”. Zobacz metadane tutaj.