Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Czterodniowa prognoza ozonu na poziomie przyziemnym z usługi Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)

Przeglądarka zapewnia prognozowane godzinowe stężenia ozonu na poziomie przyziemnym (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez CAMS).

Użyj tej ikony, aby wybrać datę, wskaźnik UV i region zainteresowania

Clizać na tej ikonie, aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym

Klikając na mapę, można zobaczyć wykres przedstawiający zmiany godzinowych stężeń ozonu na poziomie przyziemnym w okresie prognozy w danym miejscu.  

 

Klasyfikacja godzinowych stężeń ozonu na poziomie przyziemnym w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją stosowaną przez europejski wskaźnik jakości powietrza, w którym sześć kategorii waha się od dobrego (ilt; 50 µg/m3) do bardzo słabego (> 380 µg/m3) Dyrektywy dotyczące jakości powietrza ustalają populację próg informacyjny dla jednogodzinnego średniego stężenia ozonu w powietrzu wynoszącym 180 µg/m3 oraz próg ostrzegawczy dla stężenia ozonu w g /m3. Przekroczenie tych progów powoduje, odpowiednio, rozpowszechnianie wśród społeczeństwa informacji na temat ryzyka narażenia oraz wdrożenie, w stosownych przypadkach, krótkoterminowych środków mających na celu zmniejszenie poziomu ozonu.

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie jakości powietrza w październiku 2022 r., która ściślej dostosowuje unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza podlegających obecnie wartościom docelowym, z wyjątkiem ozonu. Ozon jest zwolniony z tej zmiany z wartości docelowej do dopuszczalnej ze względu na złożone cechy jego powstawania w atmosferze, które komplikują zadanie oceny wykonalności przestrzegania ścisłych wartości dopuszczalnych.

Dodatkowe informacje:

There was an error while rendering this tile