Widz dostarcza prognozowane godzinowe stężenia ozonu w warstwie przyziemnej (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)).

Aby wybrać datę i region zainteresowania, kliknij tę ikonę w przeglądarce:

Aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym, kliknij na ten element w przeglądarce:

Aby wyświetlić wykres pokazujący zmiany godzinowych stężeń ozonu w warstwie przyziemnej w okresie objętym prognozą w danej lokalizacji:Kliknij na mapie

Klasyfikacja godzinowych stężeń ozonu w warstwie przyziemnej w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją zastosowaną przez aktualne dane dotyczące jakości powietrza w Europie, gdzie pięć kategorii waha się od dobrej (i 80 µg/m3) do bardzo słabej (> 240 µg/m3). W dyrektywach w sprawie jakości otaczającego powietrza określono próg informacyjny dla populacji dla średniego jednogodzinnego stężenia ozonu w powietrzu wynoszącym 180 µg/m3 oraz progu alarmowego dla stężenia ozonu 240 µg/m3. Przekroczenie tych progów powoduje, odpowiednio, rozpowszechnianie opinii publicznej informacji na temat ryzyka narażenia oraz wdrożenie, w stosownych przypadkach, krótkoterminowych środków mających na celu obniżenie poziomu ozonu.

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. W październiku 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w której ściślej dostosowuje się unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza objętych obecnie wartościami docelowymi, z wyjątkiem ozonu. Ozon jest zwolniony z tej zmiany z wartości docelowej na wartość dopuszczalną ze względu na złożone cechy jego powstawania w atmosferze, co komplikuje zadanie oceny wykonalności przestrzegania ścisłych wartości dopuszczalnych.

Dodatkowe informacje:

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.