Widz dostarcza prognozowane godzinowe stężenia naziemnego PM2.5 (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez CAMS).

Użyj tej ikony, aby wybrać datę i region zainteresowania

Kliknijna tej ikonie, aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym

Klikając na mapę, można zobaczyć wykres pokazujący zmiany godzinowych stężeń PM2,5 na poziomie naziemnym w okresie objętym prognozą w danej lokalizacji.

Klasyfikacja godzinowych stężeń PM2,5 w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją zastosowaną przez aktualne dane dotyczące jakości powietrza dla Europy, gdzie pięć kategorii waha się od dobrego (ilt; 10 µg/m3) do bardzo słabego (> 50 µg/m3). Dyrektywy w sprawie jakości otaczającego powietrza wymagają, aby w celu ochrony zdrowia ludzkiego średnie roczne stężenie PM2,5 nie przekraczało 25 µg/m3.

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Zgodnie z nowymi wytycznymi WHO średnie roczne stężenie nie powinno przekraczać 5 µg/m3, a dzienne stężenie nie powinno przekraczać 15 µg/m3 dłużej niż 3-4 dni w roku. W październiku 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w której ściślej dostosowuje się unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza objętych obecnie wartościami docelowymi, z wyjątkiem ozonu. W przypadku PM2,5 dzienne stężenia nie powinny przekraczać 25 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 10 µg/m3do 2030 r.

Dodatkowe informacje:

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.