Start Dowody na temat klimatu i zdrowia Prognozy i narzędzia Europejski atlas środowiska i zdrowia

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Europejski atlas środowiska i zdrowia

Europejski atlas środowiska i zdrowia EEA przedstawia informacje na temat wpływu zanieczyszczenia i innych zagrożeń środowiskowych, takich jak zmiana klimatu, na zdrowie i dobrostan Europejczyków.

 

Uwzględnienie nierówności w rozłożeniu zagrożeń dla środowiska i korzyści dla zdrowia w całej Europie w wybranych mapach.

Wprowadź adres, w którym pracujesz, mieszkasz, grasz i oceniasz jakość środowiska. Funkcja check-your-place pozwala znaleźć między innymi najbliższą zieloną przestrzeń lub zbiornik wodny lub jakość powietrza w okolicy.

Dowiedz się w towarzyszącej historii:

  • w jaki sposób zdrowsze środowisko może zapobiec znacznej części obciążenia chorobami dotykającego Europejczyków, pomóc w dłuższym i zdrowszym życiu oraz poprawić dobrostan
  • jak zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby; toksyczne chemikalia; hałas; zmiany klimatu i inne zagrożenia dla środowiska szkodzą naszemu zdrowiu
  • w jaki sposób zagrożenia środowiskowe dla zdrowia są nierównomiernie rozłożone, wpływając w nieproporcjonalny sposób na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji