Europejski atlas środowiska i zdrowia EEA przedstawia informacje na temat wpływu zanieczyszczenia i innych zagrożeń środowiskowych, takich jak zmiana klimatu, na zdrowie i dobrostan Europejczyków.

Uwzględnienie nierówności w rozłożeniu zagrożeń dla środowiska i korzyści dla zdrowia w całej Europie w wybranych mapach.

Wprowadź adres, w którym pracujesz, mieszkasz, grasz i oceniasz jakość środowiska. Funkcja check-your-place pozwala znaleźć między innymi najbliższą zieloną przestrzeń lub zbiornik wodny lub jakość powietrza w okolicy.

Dowiedz się w towarzyszącej historii:

  • w jaki sposób zdrowsze środowisko może zapobiec znacznej części obciążenia chorobami dotykającego Europejczyków, pomóc w dłuższym i zdrowszym życiu oraz poprawić dobrostan
  • jak zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby; toksyczne chemikalia; hałas; zmiany klimatu i inne zagrożenia dla środowiska szkodzą naszemu zdrowiu
  • w jaki sposób zagrożenia środowiskowe dla zdrowia są nierównomiernie rozłożone, wpływając w nieproporcjonalny sposób na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.