Start Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Aktualności

 • Niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) przyczynia się do międzynarodowego podejścia do zmiany klimatu i zdrowia

  04 Nov 2021

  nacisk publiczny na turbiny wiatrowe i zdrowie.

 • Zielona przestrzeń w europejskich miastach ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu, ale dostęp do niej jest zróżnicowany

  01 Feb 2022

  Wysokiej jakości zielone i niebieskie przestrzenie w miastach, takie jak parki, brzegi rzek i wybrzeża, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu, w szczególności dla osób starszych, dzieci i osób o niskich dochodach. Notatka informacyjna Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że dostęp nie jest równy, a miasta na północy i zachodzie Europy mają zazwyczaj więcej terenów zielonych niż miasta w Europie Południowej i Wschodniej.

 • Wpływ fal upałów podczas pandemii COVID-19 i wnioski wyciągnięte z lata 2020 r.

  24 Jun 2021

  W dniu 12 maja 2021 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowało webinarium, aby omówić, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na ryzyko związane z falami upałów w 2020 r. Eksperci omawiali najważniejsze wnioski wyciągnięte przez krajowe instytuty zdrowia publicznego i inne zainteresowane strony w dziedzinie zdrowia publicznego oraz wymieniali się rozwiązaniami i dobrymi praktykami.

 • Nowe informacje na temat zdrowia opublikowane w Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia

  20 May 2022

  Europejskie polityki i działania w dziedzinie zdrowia

 • Holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska dostarcza informacji na temat zmiany klimatu i zdrowia

  28 Apr 2021

  Niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) dostarcza informacji na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, środków przeciwdziałania zmianie klimatu oraz środków mających na celu ograniczenie skutków zmiany klimatu. Ponadto RIVM określa warianty strategiczne oraz udostępnia dane i instrumenty, aby pomóc rządom w zintegrowanych ocenach dotyczących polityki w zakresie klimatu, zdrowia i środowiska.

 • Sprawozdanie Lancet Countdown z 2021 r.: Śledzenie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu

  21 Oct 2021

  Sprawozdanie Lancet Countdown na rzecz zdrowia i zmiany klimatu z 2021 r.: kodeks czerwony na rzecz zdrowej przyszłości to współpraca międzynarodowa, która niezależnie monitoruje skutki zdrowotne zmiany klimatu w pięciu kluczowych dziedzinach i ponad 40 wskaźnikach.

 • Nowe profile krajowe związane ze zmianą klimatu pokazują kluczowe zagrożenia dla zdrowia i priorytetowe obszary działania w regionie europejskim

  17 Aug 2022

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uruchomiły profile krajowe w zakresie zdrowia i zmian klimatu, aby przedstawić przegląd obszarów o kluczowym znaczeniu dla działań mających na celu zwalczanie tych zagrożeń oraz zapewnić linki do dostępnych zasobów. Opracowane we współpracy z krajowymi służbami zdrowia podsumowują dowody zagrożeń klimatycznych i zagrożeń dla zdrowia, przed którymi stoją kraje.

 • Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków projektowych dotyczących wpływu zmiany klimatu na zdrowie – 60 mln euro dostępnych w ramach programu „Horyzont Europa”

  23 Jun 2021

  Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków projektowych jest określenie, monitorowanie i ilościowe określenie bezpośredniego i pośredniego wpływu na zdrowie ludzi, w tym w środowisku zawodowym, oraz powiązanych czynników ryzyka związanych ze zmianą klimatu. Oczekuje się, że projekty przyczynią się m.in. do Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia.

 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i zmianie klimatu w Europie przyczyni się do poprawy zdrowia i dobrostanu

  08 Sep 2020

  Zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem, skutki zmiany klimatu, takie jak fale upałów, oraz narażenie na niebezpieczne chemikalia powodują zły stan zdrowia w Europie i przyczyniają się do 13 % zgonów. Potrzebne jest zintegrowane podejście do polityki w zakresie środowiska i zdrowia, aby przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska, chronić osoby najbardziej podatne na zagrożenia i w pełni wykorzystać korzyści, jakie przyroda oferuje na rzecz zdrowia i dobrostanu, zgodnie z EEA.

 • Weź udział w misjach UE

  11 Sep 2020

  Obywatele mają możliwość zareagowania na pomysły wynikające z debat na temat zaangażowania obywateli dotyczących odnośnych misji, które odbyły się (i nadal trwają) latem. W związku z tym zaproszenie do składania wniosków trwa od dnia 1 września do dnia 14 września 2020 r. Pomysły można sporządzić w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Wyniki projektu zostaną ogłoszone 22 września podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji 2020.