Start Archiwum wiadomości Wyczerpanie formułuje zalecenia dotyczące polityki ukierunkowanej na zanieczyszczenie cieplne i zanieczyszczenie powietrza

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Wyczerpanie formułuje zalecenia dotyczące polityki ukierunkowanej na zanieczyszczenie cieplne i zanieczyszczenie powietrza

W wyniku konferencji politycznej na temat zanieczyszczenia termicznego i zanieczyszczenia powietrza w ramach projektu ekshaustion sformułowano siedem zaleceń politycznych opartych na wkładzie naukowców, decydentów politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Obejmują one skuteczniejsze zarządzanie pożarami roślinności i zapobieganie im, w tym polityki dotyczące zagrożeń dla zdrowia wynikających z zanieczyszczenia powietrza w planach działania w zakresie opieki cieplnej, umiejscowienie zdrowia jako czynnika napędzającego działania łagodzące i przystosowawcze, poszukiwanie dodatkowych korzyści z polityki dotyczącej ciepła i zanieczyszczenia powietrza, zachęcanie do badań oceniających strategie adaptacyjne oraz uwzględnianie sprawiedliwości i sprawiedliwości.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu „Wyczerpanie”.
Date: 06 Dec 2023