Start Archiwum wiadomości Połowa dzieci w Europie i Azji Środkowej narażonych na wysoką częstotliwość fali upałów do 2050 r.
Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Połowa dzieci w Europie i Azji Środkowej narażonych na wysoką częstotliwość fali upałów do 2050 r.

Zgodnie z nowym dokumentem politycznym UNICEF-u około połowa z 184 mln dzieci w Europie i Azji Środkowej jest narażona na fale upałów. Jest to dwukrotność średniej globalnej wynoszącej 1 na 4 dzieci narażone na wysoką częstotliwość fal upałów. Do 2050 r. wszystkie europejskie dzieci będą narażone na ryzyko wysokiej częstotliwości fal upałów.

Niemowlęta i małe dzieci cierpią najczęściej podczas fal upałów, ponieważ ich temperatura rdzenia wzrasta znacznie wyżej i szybciej niż dorośli. Fale upałów wpływają nie tylko na zdrowie dzieci, ale także na ich zdolność do koncentracji i uczenia się, narażając ich edukację na niebezpieczeństwo. Ponieważ dorośli doświadczają upału inaczej, rodzice i opiekunowie mogą przegapić objawy choroby związanej z ciepłem u dzieci, narażając zdrowie dzieci na dalsze ryzyko. ochrona dzieci przed falami upałów w Europie i AzjiŚrodkowej – nowy briefing UNICEF oparty na analizie danych za 2020 r. z 50 krajów.

Oczekuje się, że częstotliwość fal upałów w Europie wzrośnie, podobnie jak narażenie dzieci. Nawet konserwatywny scenariusz zakładający średnie globalne ocieplenie 1,7 °C (SSP1) narazi wszystkie europejskie dzieci na wysoką częstotliwość fal upałów* do 2050 r. Mnogość negatywnych skutków dla obecnego i przyszłego zdrowia tak wielu dzieci w regionie musi nakłonić rządy do inwestowania w łagodzenie zmiany klimatu i środki dostosowawcze. Aby chronić dzieci, UNICEF zaleca:

  1. Inwestowanie w podstawową opiekę zdrowotną
  2. Inwestowanie w krajowe systemy wczesnego ostrzegania o klimacie
  3. Dostosowanie usług w celu radzenia sobie ze skutkami fal upałów
  4. Zapewnienie odpowiedniego finansowania
  5. Wyposażenie dzieci w edukację i szkolenie

Briefing można znaleźć na stronie internetowej UNICEF.

 

*Wysoka częstotliwość fal upałów: Średnio 4,5 lub więcej fal upałów rocznie.

Date: 01 Aug 2023