Start Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Aktualności

 • Obserwatorium obejmuje nowe i zaktualizowane wskaźniki ECDE

  02 Jun 2023

  Nowe i zaktualizowane wskaźniki europejskiego eksploratora danych klimatycznych (ECDE), które mają znaczenie dla zdrowia ludzkiego, są obecnie dostępne w Obserwatorium.

 • Nowe sprawozdanie EEA pt. „Climate change impact on health in Europe: heat and infectious diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby gorące i zakaźne]

  10 Nov 2022

  Opublikowano nowe sprawozdanie EEA pt. „Climate change impacts on health in Europe: heat and infection diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby cieplne i zakaźne], w którym przedstawiono dowody i prognozy dotyczące zagrożeń dla zdrowia spowodowanych falami upałów i chorobami wrażliwymi na klimat.

 • Zaproszenie do wymiany historii filmów GCHA na temat zagrożeń dla zdrowia klimatycznego

  07 Feb 2023

  Światowy Sojusz na rzecz Klimatu i Zdrowia (GCHA), wraz z BBC Studios, wyprodukuje filmy, w których zmiany klimatu będą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Seria ta podniesie świadomość na temat wpływu środowiskowego na nasze zdrowie i uwypukli inspirujące, innowacyjne i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania wzajemnie powiązanych kryzysów klimatycznych i zdrowotnych, które mogą być powielane i skalowane gdzie indziej. Twoja organizacja może teraz podzielić się historiami dotyczącymi potencjalnego włączenia społecznego.

 • Sprawozdanie Lancet Countdown z 2022 r. na temat zdrowia i zmiany klimatu

  28 Oct 2022

  Oprócz publikacji globalnego sprawozdania z 2022 r. Lancet Countdown in Europe opublikował sprawozdanie na temat zdrowia i zmiany klimatu ze szczególnym uwzględnieniem Europy. W sprawozdaniu podkreślono wpływ zmiany klimatu na zdrowie oraz dodatkowe korzyści dla zdrowia wynikające z działań w dziedzinie klimatu.

 • KE ogłasza zaproszenie do nagradzania obiecujących praktyk w dziedzinie zdrowia psychicznego

  25 Jul 2023

  Komisja Europejska wzywa do obiecujących i wdrożonych najlepszych praktyk, tj. odpowiednich polityk lub interwencji, koncentrujących się na promowaniu zdrowia psychicznego, profilaktyce, wykrywaniu i interweniowaniu – w tym w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianą klimatu.

 • Lancet Countdown on Health and climate change (Lancet Countdown on Health and climate change) publikuje globalne sprawozdanie z 2023 r.

  29 Nov 2023

  Lancet Countdown, międzynarodowa współpraca badawcza monitorująca zmieniające się skutki zmiany klimatu dla zdrowia, ujawnia w swoim sprawozdaniu z 2023 r. ponownie alarmujące tendencje w zakresie wpływu zmiany klimatu na zdrowie. Ostrzega, że ryzyko to może gwałtownie wzrosnąć w nadchodzących latach bez podjęcia działań. W związku z tym, że kwestie zdrowotne zyskują na znaczeniu w negocjacjach w sprawie zmiany klimatu, w sprawozdaniu podkreślono również nowe możliwości zapewnienia prozdrowotnych działań w zakresie zmiany klimatu i zdrowej przyszłości dla wszystkich.

 • ASPHER gromadzi zasoby edukacyjne na potrzeby publicznej edukacji zdrowotnej w zakresie klimatu

  18 Nov 2022

  Na stronie poświęconej klimatowi i zdrowiu Stowarzyszenia Szkół na rzecz Zdrowia Publicznego w regionie europejskim (ASPHER) gromadzone są działania i zasoby edukacyjne dotyczące zmiany klimatu i zdrowia na potrzeby edukacji w zakresie zdrowia publicznego.

 • Zdrowie jako dźwignia przeciwdziałania zmianie klimatu: postępowanie w sprawie wydarzenia

  27 Feb 2023

  W kwietniu 2022 r. Santé publique France i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowały dzień dyskusji na temat zdrowia jako siły napędowej przeciwdziałania zmianie klimatu. Prace nad tym wydarzeniem są obecnie dostępne do wglądu. Umożliwiają wgląd w powiązania między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem

 • W rekordowym okresie latem 2022 r. w Europie odnotowano ponad 61,000 nadmiernych zgonów spowodowanych ciepłem

  28 Jul 2023

  Jak wynika z niedawnego badania opublikowanego w medycynie przyrody, w lecie 2022 r., odnotowano ponad 61,000 zgonów spowodowanych ciepłem wśród ludności europejskiej.

 • Infrastruktura szpitalna, w przypadku której istnieje coraz większe ryzyko zamknięcia z powodu zmiany klimatu

  05 Jan 2024

  Bez szybkiego wycofania paliw kopalnych i środków adaptacyjnych szpitali Europa mogłaby mieć nawet czterokrotnie więcej – lub ponad 1000 szpitali – narażone na wysokie ryzyko całkowitego lub częściowego zamknięcia ekstremalnych zdarzeń pogodowych do 2100 r., co wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez XDI. W niektórych krajach prawie 30 % wszystkich szpitali stoi w obliczu poważnych zagrożeń. Od 1990 r. globalne ocieplenie spowodowało już wzrost ryzyka uszkodzenia infrastruktury szpitalnej o 27 %. Głównym zagrożeniem dla ruchu drogowego są zalewanie obszarów przybrzeżnych i powodzie.