Start Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Aktualności

 • Komisja rozpoczyna misje UE w celu sprostania głównym wyzwaniom, w tym w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  01 Oct 2021

  Komisja rozpoczęła pięć nowych misji UE – nowy i innowacyjny sposób współpracy na rzecz sprostania dużym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska. Obejmują one zestaw działań, takich jak projekty w zakresie badań naukowych i innowacji, środki polityczne i inicjatywy ustawodawcze, jako nowość programu „Horyzont Europa”, a także pierwotna koncepcja w polityce UE, skupiająca kilka służb Komisji. Wśród pięciu misji mających na celu znalezienie rozwiązań kluczowych globalnych wyzwań do 2030 r. znajduje się „Misja w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu i transformacji społecznej”, wspierająca co najmniej 150 europejskich regionów i społeczności, aby do 2030 r. stały się odporne na zmianę klimatu.

 • Konsultacje społeczne w sprawie projektu sprawozdania specjalnego WHO COP26 w sprawie zmiany klimatu i zdrowia

  03 Aug 2021

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie projektu sprawozdania specjalnego COP26 w sprawie zmiany klimatu i zdrowia, a termin zgłaszania uwag upływa 25 sierpnia 2021 r. Sprawozdanie specjalne COP26: Celem inicjatywy „Zdrowie na rzecz działań w dziedzinie klimatu” jest zwrócenie uwagi na kwestie zdrowotne, argumenty zdrowotne i pilny charakter walki z kryzysem klimatycznym. Odzwierciedla on coraz większe dowody i dostępność rozwiązań mających na celu maksymalizację korzyści zdrowotnych wynikających z przeciwdziałania zmianie klimatu, a jednocześnie oferuje decydentom politycznym na COP26 jasny zestaw zapytań i proponowanych rozwiązań ze strony światowej społeczności zajmującej się ochroną zdrowia.

 • W sprawie dążenia do zwiększenia zdolności w zakresie ochrony środowiska i klimatu w tureckim sektorze opieki zdrowotnej

  25 May 2021

  Członkowie tureckiego projektu współpracy w dziedzinie zdrowia w zakresie zmiany klimatu i środowiska powołali grupę roboczą ds. zmiany klimatu i zdrowia. Podczas webinarium poświęconego falom upałów i zdrowiu zaprezentowano jeden z kluczowych tematów klimatycznych dla tureckich uczestników służby zdrowia. W najbliższych miesiącach rozpoczną się kolejne seminaria internetowe i materiały, w tym briefing interdyscyplinarny.

 • Przewiduje się, że globalne ocieplenie zwiększy obciążenie zdrowotne hyponatremii

  08 Mar 2022

  Globalne ocieplenie prawdopodobnie zwiększy liczbę osób wymagających hospitalizacji ze względu na krytycznie niski poziom sodu we krwi, czyli stan znany jako hyponatremia. W nowym badaniu przewiduje się, że wzrost temperatury o 2 stopni Celsjusza zwiększyłby obciążenie szpitali hyponatremii o prawie 14 %.

 • Nowy film na temat adaptacji w Szwecji

  23 Jun 2020

  Film „Adapt to a future climate – Przykładowe przykłady z gmin” zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób społeczeństwo można dostosować do zmieniającego się klimatu i dlaczego jest to ważne. Przedstawiciele kilku szwedzkich gmin przedstawiają, w jaki sposób rozwiązały niektóre ze swoich wyzwań. Film został wyprodukowany przez szwedzkie Krajowe Centrum Wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu dla zdrowia w regionie Morza Śródziemnego i w regionach sąsiadujących

  11 Oct 2021

  Niniejsze sprawozdanie z warsztatów zawiera oceny z regionu i zalecenia dla decydentów politycznych i środowiska naukowego. Regiony Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu są „hotspotami”, a skutki zmiany klimatu są tu większe niż w innych regionach. Podczas warsztatów omówiono m.in. skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych, niedobór wody, bezpieczeństwo żywnościowe, choroby zakaźne, zanieczyszczenie powietrza oraz problemy zdrowotne przesiedleńców.

 • Doradzanie społecznościom i decydentom przy dostosowywaniu się do rosnących temperatur obecnie i w przyszłości

  05 May 2021

  Światowa Organizacja Zdrowia – Biuro Regionalne dla Europy zainaugurowało kampanię #KeepCool z 2021 r., która pomaga społecznościom i decydentom doradzać społecznościom i decydentom na temat sposobów utrzymania się w dobrym zdrowiu w ciepło i dostosowania się do wyższych temperatur w przyszłości.

 • Zapewnienie łatwego dostępu do danych programu Copernicus dotyczących zmiany klimatu za pośrednictwem europejskiego badania danych dotyczących klimatu

  17 May 2021

  Europejski przegląd danych dotyczących klimatu, opracowany wspólnie w ramach usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i EEA, zapewnia łatwy dostęp do zmiennych klimatycznych i wskaźników wpływu na klimat z bazy danych klimatycznych C3S. Umożliwia również poszerzanie wiedzy na mapach w celu skoncentrowania się na mniejszych regionach będących przedmiotem zainteresowania. obejmuje szeregi czasowe dla konkretnych regionów, a użytkownicy mogą eksportować obrazy i dane. To nowe narzędzie ma na celu wspieranie krajów europejskich w opracowywaniu i wdrażaniu ich krajowych, regionalnych i lokalnych strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Zostanie on rozszerzony w przyszłości o kolejne indeksy, nowe źródła danych i dodatkowe funkcje.

 • Miasta odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość

  14 Jun 2021

  Zgodnie z dwiema ocenami zmian w środowisku miejskim, opublikowanymi w briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), miasta europejskie mają potencjał, by wytyczyć drogę ku zielonej i zrównoważonej przyszłości. Obejmują one przeciwdziałanie skutkom pandemii dla zdrowia, radzenie sobie z kryzysem klimatycznym i ekologicznym oraz przeciwdziałanie nierównościom społecznym i gospodarczym.

 • Wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko dla zdrowia związane z wysokimi temperaturami w Europie

  24 May 2022

  Sprawozdanie z projektu UE w sprawie wyczerpania zasobów: W dokumencie „Interaktywne skutki wysokiej temperatury i zanieczyszczenia powietrza w Europie” podsumowano dowody pochodzące z analiz dotyczących interaktywnego wpływu wysokiej temperatury i różnych zanieczyszczeń powietrza na śmierć i choroby związane z sercem i płucami. W ustaleniach podkreślono pilną potrzebę poprawy jakości powietrza w całej Europie, a decydentom politycznym – że należy również uwzględnić środki służące przystosowaniu się do zmiany klimatu, aby chronić wrażliwe podgrupy.