Start Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Aktualności

 • Wspólna sesja klastra „Klimat i zdrowie” na konferencji „Łączenie zdrowia i zmiany klimatu”

  26 Jul 2023

  Klaster „Klimat-Zdrowie”, w tym projekt BlueAdapt, katalizacyjny, CLIMOS, HIGH Horizons, IDAlert i TRIGGER, organizuje wspólną sesję pt. „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie: dalsze działania w ramach klastra „Klimat-Zdrowie” na konferencji ENBEL 2023.

 • Zdrowie jako dźwignia przeciwdziałania zmianie klimatu: postępowanie w sprawie wydarzenia

  27 Feb 2023

  W kwietniu 2022 r. Santé publique France i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowały dzień dyskusji na temat zdrowia jako siły napędowej przeciwdziałania zmianie klimatu. Prace nad tym wydarzeniem są obecnie dostępne do wglądu. Umożliwiają wgląd w powiązania między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem

 • 13 Oct 2022

 • WHO/Europa uruchamia sieć młodzieży ds. zdrowia i dobrego samopoczucia Youth4Health

  09 Oct 2023

  WHO/Europa ustanowiła sieć Youth4Health, sieć na rzecz znaczącego zaangażowania młodych ludzi w proces decyzyjny, której celem jest zapewnienie uczestnictwa młodzieży oraz wzmocnienie i uwzględnienie opinii i perspektyw młodzieży w pracach WHO/Europy. W związku z tym WHO/Europa chce reagować na obawy młodzieży, wśród których wśród najczęściej wymienianych jest zmiana klimatu i jej skutki zdrowotne.

 • Szybko rosnące prawdopodobieństwo przekroczenia 45–50 °C i zgonów spowodowanych ciepłem w regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie

  21 Aug 2023

  Wraz ze zmianą klimatu szybko wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia niezwykle gorących dni w połączeniu z nadmierną śmiertelnością. W niektórych częściach Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu temperatura powyżej 45–50 °C jest bardziej prawdopodobna niż w okresie przedindustrialnym i może być obserwowana co roku pod koniec stulecia. Do 2100 r. region ten może stanąć w obliczu kilku dodatkowych tygodni, co wiąże się z ryzykiem ofiar śmiertelnych związanych z ciepłem, co podkreśla potrzebę skutecznego planowania przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Wyczerpanie formułuje zalecenia dotyczące polityki ukierunkowanej na zanieczyszczenie cieplne i zanieczyszczenie powietrza

  06 Dec 2023

  W wyniku konferencji politycznej na temat zanieczyszczenia termicznego i zanieczyszczenia powietrza w ramach projektu ekshaustion sformułowano siedem zaleceń politycznych opartych na wkładzie naukowców, decydentów politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Obejmują one skuteczniejsze zarządzanie pożarami roślinności i zapobieganie im, w tym polityki dotyczące zagrożeń dla zdrowia wynikających z zanieczyszczenia powietrza w planach działania w zakresie opieki cieplnej, umiejscowienie zdrowia jako czynnika napędzającego działania łagodzące i przystosowawcze, poszukiwanie dodatkowych korzyści z polityki dotyczącej ciepła i zanieczyszczenia powietrza, zachęcanie do badań oceniających strategie adaptacyjne oraz uwzględnianie sprawiedliwości i sprawiedliwości.