Start Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Aktualności

 • 13 Oct 2022

 • Nowe wskaźniki dostępne w Obserwatorium

  07 Dec 2022

  Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oferuje obecnie więcej wskaźników związanych ze skutkami zdrowotnymi wrażliwych na klimat chorób zakaźnych, ciepła i pyłku (opracowane przez Lancet Countdown Europe) i zaktualizowało istniejące wskaźniki o najnowsze dane.

 • Nowe profile krajowe w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu

  01 Aug 2022

  Od 2015 r. ponad 80 krajów uczestniczyło w inicjatywie dotyczącej profilu krajowego w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu. W profilach tych podsumowano dowody zagrożeń klimatycznych i zagrożeń dla zdrowia, przed którymi stoją państwa. Obecna globalna seria na lata 2021–2022 obejmuje państwa europejskie.

 • Nowy projekt dotyczący wzmocnienia odporności Europy na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

  04 Jul 2022

  Przeciwdziałanie pojawianiu się i przenoszeniu odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymaga opracowania nowatorskich wskaźników, systemów wczesnego ostrzegania, narzędzi dla decydentów oraz oceny strategii przystosowawczych i łagodzących. Finansowany przez UE projekt IDAlert (narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w sprawie chorób zakaźnych i systemy ostrzegania w celu budowania odporności na nowe zagrożenia dla zdrowia) będzie opierał się na powiązaniach z Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oraz Lancet Countdown w Europie w celu zagwarantowania długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

 • Europejskie szkoły i szpitale zagrożone falami upałów i powodziami: Jak chronić słabsze grupy społeczne przed zmianą klimatu?

  06 Jul 2022

  Zmiana klimatu dotyka wszystkich Europejczyków, ale najbardziej dotknięte są słabsze grupy społeczne, takie jak osoby starsze, dzieci, grupy o niskich dochodach oraz osoby z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnymi. W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) przeanalizowano te nierówności i sposoby zaradzenia im poprzez sprawiedliwe przystosowanie się do zmiany klimatu.

 • Ministrowie zdrowia grupy G-7 uzgadniają plan działania w dziedzinie klimatu

  01 Aug 2022

  WE wspólnym oświadczeniu liderzy ds. zdrowia z grupy 7 uznali kluczową rolę krajowych instytutów zdrowia publicznego w działaniach na rzecz klimatu. Zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w zakresie wpływu na klimat i środowisko, a także poparli plan działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) na rzecz działań na rzecz zdrowia i zmiany klimatu.

 • Lancet Countdown korzysta z nowego projektu finansowanego przez UE

  01 Aug 2022

  IDAlert, nowy projekt finansowany przez Komisję Europejską, będzie wspierał Lancet Countdown Europe poprzez opracowanie wskaźników monitorowania wpływu zmiany klimatu na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych w UE, oraz zapewnienie długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

 • Oświadczenie sztokholmskie: rola krajowych instytutów zdrowia publicznego w zakresie gotowości i reagowania na kryzys klimatyczny

  05 Dec 2022

  Krajowe instytuty zdrowia publicznego (NPHI) z całego świata spotkały się na początku grudnia w Sztokholmie (Szwecja), aby zająć się największymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i znaleźć rozwiązania dla tych wyzwań. W oświadczeniu sztokholmskim podkreślono pilną potrzebę wykorzystania wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 w celu przeciwdziałania innym zagrożeniom dla zdrowia, w tym wyraźnie zmianie klimatu. NPHI odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z kryzysami, które mają wpływ na zdrowie ludzkie.

 • Przeglądarka mapy na temat dostępności miejskich terenów zielonych dla grup szczególnie wrażliwych

  14 Oct 2022

  Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia obejmuje obecnie przeglądarkę mapy wizualizującą dostępność miejskich terenów zielonych dla grup szczególnie wrażliwych. Widz umożliwia zbadanie dostępności zielonej przestrzeni miejskiej dla osób starszych i bezrobotnych, a także wokół szkół i szpitali.

 • Nowa sekcja Obserwatorium poświęcona wpływowi pyłku na zdrowie wrażliwemu na klimat

  21 Nov 2022

  Pyłek, uwalniany przez różne gatunki roślin, jest jednym z najczęstszych alergenów w Europie i odpowiada za choroby alergiczne u ludzi. Zmiana klimatu wpływa na narażenie ludzi na pyłek oraz na proces alergii. Obserwatorium zawiera obecnie specjalną sekcję opisującą wpływ pyłku na zdrowie ludzi, obserwowany i przewidywany wpływ zmiany klimatu na pyłek oraz przykłady działań politycznych mających na celu zmniejszenie obciążenia dla zdrowia ludzkiego i jego kosztów gospodarczych.