Start Archiwum wiadomości Open horizon Europe apele o klimat i zdrowie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Open horizon Europe apele o klimat i zdrowie

Niedawno przyjęty program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 obejmuje zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji, partnerstw współfinansowanych (COFUND) oraz działań koordynacyjnych i wspierających. Klaster „Zdrowie” podzielono na sześć miejsc przeznaczenia, koncentrując się na wielu obszarach istotnych dla przyszłości zdrowia. W kilku klastrach ogłoszono otwarte zaproszenia do składania wniosków, które są istotne dla związku między klimatem a zdrowiem.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach klastra zdrowia objętego programem prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 są organizowane według następujących sześciu kierunków:

 1. Zdrowie w szybko zmieniającym się społeczeństwie
 2. Życie i praca w środowisku prozdrowotnym
 3. Zwalczanie chorób i zmniejszenie obciążenia chorobami
 4. Zapewnienie dostępu do innowacyjnej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej
 5. Uwolnienie pełnego potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa
 6. Utrzymanie innowacyjnego, zrównoważonego i konkurencyjnego na świecie przemysłu związanego ze zdrowiem

Miejsce przeznaczenia 2 „Życie i praca w środowisku promującym zdrowie” obejmuje między innymi następujące zaproszenia, które mogą mieć znaczenie dla związku między klimatem a zdrowiem:

 • HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01: Zdrowie planetarne: zrozumienie powiązań między degradacją środowiska a wpływem na zdrowie; 
 • HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-02: Oparte na dowodach interwencje mające na celu promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego w zmieniającym się środowisku pracy (miejsca pracy po pandemii);  
 • HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-04: Globalna koordynacja badań ekspozycyjnych;
 • Horizon-HLTH-2024-ENVHLTH-02-06-dwustopniowy: Rola zanieczyszczenia środowiska w chorobach niezakaźnych: zanieczyszczenie powietrza, hałasu oraz światła i odpadów niebezpiecznych.
W Destination 4 „Zapewnienie dostępu do innowacyjnej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej” znajdziesz następujące wezwanie, które jest istotne dla związku między klimatem a zdrowiem:
 • HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03: Zrównoważone środowiskowo i neutralne dla klimatu systemy opieki zdrowotnej i opieki


Zasady składania wniosków i możliwości nawiązania kontaktu z innymi podmiotami zainteresowanymi zaproszeniami można znaleźć na portalu Finansowanie i przetargi.

Dzień informacyjny dla klastra 1 odbędzie się 19 stycznia.

Date: 11 Jan 2023