Ciepło jest szybko rosnącym zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zmiany klimatyczne, rosnącą urbanizację i zmiany demograficzne w krajach ze starzejącą się populacją. Równoczesne fale upałów o maksymalnych temperaturach powyżej 40 °C i wysokich temperaturach nocnych przez kilka dni, jak widać w lipcu na Morzu Śródziemnym, Ameryce Północnej, częściach Azji i w całej Afryce Północnej, wzrosły sześciokrotnie od 1980 roku. Ponieważ fale upałów są jednymi z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych, każdego roku setki tysięcy ludzi umiera z możliwych do uniknięcia przyczyn związanych z ciepłem. Wpływ na dobrostan ludzi, gospodarkę oraz środowisko naturalne i zbudowane jest poważny. Wypróbowane, przetestowane i iteracyjnie zaktualizowane strategie reagowania i plany komunikacji są potrzebne, aby dotrzeć do ogółu społeczeństwa i grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby starsze, pracownicy zewnętrzni lub grupy defaworyzowane społecznie.

Według Joy Shumake Guillemot z ramienia Światowej Organizacji Meteorologicznej/Światowego Biura Zdrowia ds. Klimatu i Zdrowia, niedawno opublikowane badanie obliczyło ponad 61,000 dodatkowych zgonów spowodowanych ekstremalnym upałem w lecie 2022 r., podczas gdy Europa ma jedne z najsilniejszych systemów wczesnego ostrzegania i planów działania w zakresie zdrowia na świecie.

WMO, za pośrednictwem inicjatywy „Wczesne ostrzeżenia dla wszystkich”, wzmacnia zdolność członków do opracowywania i wdrażania ostrzeżeń opartych na skutkach. Obejmuje to aktualizację wytycznych dotyczących systemów ostrzegania o zdrowiu cieplnym oraz opracowanie znormalizowanej terminologii i definicji skrajnego ciepła. Zharmonizowane podejścia i kategoryzacja intensywności fal upałów pomogą zwiększyć skalę wdrażania prognoz i ostrzeżeń opartych na oddziaływaniu na całym świecie. WMO współpracuje na temat ekstremalnych upałów ze Światową Organizacją Zdrowia, partnerami akademickimi i rządowymi oraz pozarządowymi za pośrednictwem Globalnej Sieci Informacji o Zdrowiu Ciepła oraz Centrum Doskonałości WMO/ UNDRR.

Więcej informacji na temat inicjatywy można przeczytać na stronie internetowej WMO.

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.