Start Archiwum wiadomości WMO ma wzmocnić wczesne ostrzeżenia o zdrowiu cieplnym i plany działania w odpowiedzi na globalne fale upałów

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

WMO ma wzmocnić wczesne ostrzeżenia o zdrowiu cieplnym i plany działania w odpowiedzi na globalne fale upałów

Ostatnie fale upałów na całym świecie skłaniają Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) do wzmożenia wysiłków na rzecz wzmocnienia wczesnego ostrzegania w zakresie zdrowia i zintegrowanych planów działania na rzecz fal upałów.

Ciepło jest szybko rosnącym zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zmiany klimatyczne, rosnącą urbanizację i zmiany demograficzne w krajach ze starzejącą się populacją. Równoczesne fale upałów o maksymalnych temperaturach powyżej 40 °C i wysokich temperaturach nocnych przez kilka dni, jak widać w lipcu na Morzu Śródziemnym, Ameryce Północnej, częściach Azji i w całej Afryce Północnej, wzrosły sześciokrotnie od 1980 roku. Ponieważ fale upałów są jednymi z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych, każdego roku setki tysięcy ludzi umiera z możliwych do uniknięcia przyczyn związanych z ciepłem. Wpływ na dobrostan ludzi, gospodarkę oraz środowisko naturalne i zbudowane jest poważny. Wypróbowane, przetestowane i iteracyjnie zaktualizowane strategie reagowania i plany komunikacji są potrzebne, aby dotrzeć do ogółu społeczeństwa i grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby starsze, pracownicy zewnętrzni lub grupy defaworyzowane społecznie.

Według Joy Shumake Guillemot z ramienia Światowej Organizacji Meteorologicznej/Światowego Biura Zdrowia ds. Klimatu i Zdrowia, niedawno opublikowane badanie obliczyło ponad 61,000 dodatkowych zgonów spowodowanych ekstremalnym upałem w lecie 2022 r., podczas gdy Europa ma jedne z najsilniejszych systemów wczesnego ostrzegania i planów działania w zakresie zdrowia na świecie.

WMO, za pośrednictwem inicjatywy „Wczesne ostrzeżenia dla wszystkich”, wzmacnia zdolność członków do opracowywania i wdrażania ostrzeżeń opartych na skutkach. Obejmuje to aktualizację wytycznych dotyczących systemów ostrzegania o zdrowiu cieplnym oraz opracowanie znormalizowanej terminologii i definicji skrajnego ciepła. Zharmonizowane podejścia i kategoryzacja intensywności fal upałów pomogą zwiększyć skalę wdrażania prognoz i ostrzeżeń opartych na oddziaływaniu na całym świecie. WMO współpracuje na temat ekstremalnych upałów ze Światową Organizacją Zdrowia, partnerami akademickimi i rządowymi oraz pozarządowymi za pośrednictwem Globalnej Sieci Informacji o Zdrowiu Ciepła oraz Centrum Doskonałości WMO/ UNDRR.

Więcej informacji na temat inicjatywy można przeczytać na stronie internetowej WMO.

Date: 01 Aug 2023