Start Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Aktualności

 • 13 Oct 2022

 • Zdrowie jako dźwignia przeciwdziałania zmianie klimatu: postępowanie w sprawie wydarzenia

  27 Feb 2023

  W kwietniu 2022 r. Santé publique France i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowały dzień dyskusji na temat zdrowia jako siły napędowej przeciwdziałania zmianie klimatu. Prace nad tym wydarzeniem są obecnie dostępne do wglądu. Umożliwiają wgląd w powiązania między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem

 • Nowe wskaźniki dostępne w Obserwatorium

  07 Dec 2022

  Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oferuje obecnie więcej wskaźników związanych ze skutkami zdrowotnymi wrażliwych na klimat chorób zakaźnych, ciepła i pyłku (opracowane przez Lancet Countdown Europe) i zaktualizowało istniejące wskaźniki o najnowsze dane.

 • Nowa strona Obserwatorium poświęcona zdrowiu na temat wpływu ozonu w warstwie przyziemnej i widzów prognozowania ozonu

  24 Feb 2023

  Ozon w warstwie przyziemnej wpływa na zdrowie ludzi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia, co prowadzi do większej liczby przyjęć do szpitali, nieobecności w szkole i pracy, stosowania leków, a nawet przedwczesnej umieralności. Oczekuje się, że bieżące i przyszłe zmiany klimatyczne w różny sposób wpłyną na zmienność z roku na rok stężeń ozonu i jego wartości szczytowych. Obserwatorium zawiera obecnie specjalną sekcję opisującą wpływ ozonu w warstwie przyziemnej na zdrowie ludzi, obserwowane i przewidywane skutki zmiany klimatu oraz przykłady działań politycznych mających na celu zmniejszenie obciążenia dla zdrowia ludzkiego i jego kosztów gospodarczych. 4-dniowy przeglądarka prognozowania ozonu w warstwie przyziemnej z usługi programu Copernicus w zakresie monitorowania atmosfery (CAMS) jest również dostępny w Obserwatorium.

 • Podcast EFSA na temat wpływu na zdrowie związanego z klimatem poprzez bezpieczeństwo żywności

  02 Jun 2023

  W podcastie EFSA, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, mówi o swoich działaniach mających na celu zapewnienie bezpiecznej żywności. W ostatnim epizodzie ekspert Angelo Maggiore koncentruje się na pojawiającym się bezpośrednim i pośrednim ryzyku klimatycznym dla bezpieczeństwa naszej żywności oraz na związanym z tym ryzyku dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

 • Nowe profile krajowe w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu

  01 Aug 2022

  Od 2015 r. ponad 80 krajów uczestniczyło w inicjatywie dotyczącej profilu krajowego w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu. W profilach tych podsumowano dowody zagrożeń klimatycznych i zagrożeń dla zdrowia, przed którymi stoją państwa. Obecna globalna seria na lata 2021–2022 obejmuje państwa europejskie.

 • Nowy projekt dotyczący wzmocnienia odporności Europy na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

  04 Jul 2022

  Przeciwdziałanie pojawianiu się i przenoszeniu odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymaga opracowania nowatorskich wskaźników, systemów wczesnego ostrzegania, narzędzi dla decydentów oraz oceny strategii przystosowawczych i łagodzących. Finansowany przez UE projekt IDAlert (narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w sprawie chorób zakaźnych i systemy ostrzegania w celu budowania odporności na nowe zagrożenia dla zdrowia) będzie opierał się na powiązaniach z Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oraz Lancet Countdown w Europie w celu zagwarantowania długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

 • Europejskie szkoły i szpitale zagrożone falami upałów i powodziami: Jak chronić słabsze grupy społeczne przed zmianą klimatu?

  06 Jul 2022

  Zmiana klimatu dotyka wszystkich Europejczyków, ale najbardziej dotknięte są słabsze grupy społeczne, takie jak osoby starsze, dzieci, grupy o niskich dochodach oraz osoby z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnymi. W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) przeanalizowano te nierówności i sposoby zaradzenia im poprzez sprawiedliwe przystosowanie się do zmiany klimatu.

 • Ministrowie zdrowia grupy G-7 uzgadniają plan działania w dziedzinie klimatu

  01 Aug 2022

  WE wspólnym oświadczeniu liderzy ds. zdrowia z grupy 7 uznali kluczową rolę krajowych instytutów zdrowia publicznego w działaniach na rzecz klimatu. Zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w zakresie wpływu na klimat i środowisko, a także poparli plan działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) na rzecz działań na rzecz zdrowia i zmiany klimatu.

 • Lancet Countdown korzysta z nowego projektu finansowanego przez UE

  01 Aug 2022

  IDAlert, nowy projekt finansowany przez Komisję Europejską, będzie wspierał Lancet Countdown Europe poprzez opracowanie wskaźników monitorowania wpływu zmiany klimatu na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych w UE, oraz zapewnienie długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.