Start Archiwum wiadomości Obecnie Obserwatorium zawiera informacje i fakty na temat wybranych chorób przenoszonych przez wodę i żywność

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Obecnie Obserwatorium zawiera informacje i fakty na temat wybranych chorób przenoszonych przez wodę i żywność

W Obserwatorium dostępne są obecnie fakty i liczby dotyczące ośmiu chorób przenoszonych przez wodę i żywność (tj. kampylobakteriozy, salmonellozy, zakażeń bakteriami E. coli wytwarzającymi toksynę, choroby Legionnaires’a, shigellozy, leptospirosis, giardiasis i cryptosporidiosis). Strony internetowe poświęcone chorobom zawierają m.in. informacje na temat dróg przenoszenia chorób, skutków zdrowotnych i wrażliwości tych chorób na klimat.

Linki do stron informacyjnych dotyczących wszystkich chorób można znaleźć na stronie dowodowej na temat chorób przenoszonych przez wodę i żywność. Nowe strony informacyjne uzupełniają istniejące strony dotyczące chorób przenoszonych przez wektory (tj. dengi, chikungunya, malarii, kleszczowego zapalenia mózgu i gorączki zachodniego Nilu).

Date: 06 Sep 2023