Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

EFRRfinansuje programy objęte wspólną odpowiedzialnością między Komisją Europejską a władzami krajowymi i regionalnymi w państwach członkowskich. Administracje państw członkowskich wybierają, które projekty mają finansować i brać na siebie odpowiedzialność za bieżące zarządzanie.

Głównym instrumentem w ramach EFRR jest Interreg. Jest to instrument Unii służący wspieraniu współpracy między regionami i państwami. Interreg zapewnia finansowanie projektów między państwami członkowskimi, ich regionami najbardziej oddalonymi, krajami przystępującymi do UE i krajami sąsiadującymi.

W latach 2021–2027 Interreg będzie wspierać mobilność transgraniczną oraz działania na rzecz rozwoju ochrony środowiska, służb ratunkowych, miejsc pracy wykwalifikowanych oraz dostępu do usług publicznych dla następnego pokolenia UE.

Więcej informacji na temat instrumentu można znaleźć tutaj, a na temat poszczególnych projektów można znaleźć tutaj.