Warianty przystosowania się do zmiany klimatu to strategie i środki, które są dostępne i odpowiednie w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu (IPCC, AR6).

Możliwości przystosowania się do zmiany klimatu obejmują działania, które budują zdolności przystosowawcze (np. tworzenie wiedzy i dzielenie się informacjami, tworzenie wspierających ram instytucjonalnych) lub ustanawiają systemy zarządzania i mechanizmy wspierające (np. lepsze planowanie przestrzenne, mechanizmy ubezpieczeniowe), a także działania przystosowawcze realizowane w terenie, np. środki fizyczne lub ekosystemowe. Warianty przystosowania się do zmiany klimatu i adaptacji do zmiany klimatu są kategoryzowane zgodnie z kluczowymi środkami (KTM), systemem stosowanym do zgłaszania działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w państwach członkowskich EOG, w ramach rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną (UE, 2018). Został on opracowany w celu zapewnienia znormalizowanego sposobu informowania o różnych środkach przystosowawczych, aby lepiej wspierać proces polityki przystosowawczej w całej UE.

Warianty przystosowania się do zmiany klimatu i przystosowania się do niej są również podzielone na kategorie zgodnie z systemem IPCC, aby wzmocnić globalne zaangażowanie i wymianę w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zgodnie z wymogami europejskiej strategii przystosowania się do zmiany klimatu z 2021 r. System kategoryzacji IPCC AR5 (zob. rozdział 14: Potrzeby i wariantyw zakresie przystosowania się do zmiany klimatu) jest najbardziej uznanym na świecie systemem obejmującym warianty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w klastrach. Określono w nim trzy główne kategorie (opcje strukturalne i fizyczne, opcje społeczne i opcje instytucjonalne), podzielone dalej na podkategorie. Inne rozwijające się podejścia do wariantów adaptacyjnych, uwzględniające „reprezentatywne kluczowe zagrożenia” i „przejścia systemowe”, można znaleźć w 6. sprawozdaniu oceniającym IPCC (zob. rozdział 17: Opcje podejmowania decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem).

Poniżej można zapoznać się z katalogiem wariantów adaptacyjnych Climate-ADAPT, wybierając konkretny wpływ na klimat, sektor adaptacji i kategorię KTM/IPCC. Aby wyciągnąć wnioski z praktycznych doświadczeń, zapoznaj się również ze studiami przypadków Climate-ADAPT, w których warianty przystosowania się do zmiany klimatu są wdrażane w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Można również uzyskać dostęp do opcji przystosowania się do zmiany klimatu, poruszając się po bazie danych Climate-ADAPT.

Ponadto trzeci etap narzędzia wsparcia w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu pomaga organom krajowym i niższym niż krajowy w identyfikowaniu, porównywaniu i ustalaniu priorytetów w zakresie wariantów przystosowania się do zmiany klimatu.

Wysiłki i koszty związane z utrzymaniem wariantów przystosowania się do zmiany klimatu nie są jeszcze systematycznie zgłaszane w odniesieniu do wszystkich wariantów przystosowania się do zmiany klimatu. Równolegle z wdrażaniem środków dostosowawczych należy starannie rozważyć wysiłki i koszty ich utrzymania w celu zapewnienia skutecznego długoterminowego procesu dostosowawczego. Informacje na temat wysiłków i kosztów środków są jednak przedstawiane w niektórych studiach przypadków, które dostarczają informacji na temat praktycznych doświadczeń związanych z wdrażaniem tych środków.

Wdrażanie środków musi być koordynowane w odpowiedniej skali przestrzennej, dostosowane do konkretnego kontekstu lokalnego oraz zgodne z przepisami i planami krajowymi i regionalnymi. Chociaż warianty przystosowania się do zmiany klimatu są wdrażane na szczeblu lokalnym, często wymagają koordynacji z wyższymi szczeblami sprawowania rządów w celu zapewnienia zrównoważonego i zharmonizowanego planowania przestrzennego całego regionu. Inspirujące studia przypadków dotyczące współpracy z wyższymi szczeblami sprawowania rządów są dostępne na stronie Climate-ADAPT.

Explore adaptation options

Wpływ na klimat
All climate impacts
Sektor
All adaptation sectors
Miara typu kluczowego
All key type measures
Loading
View all
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.