Dowiedz się więcej o tym, jak lasy mogą dostosować się do zmian klimatu, aby zachować zdrowie, różnorodność, odporność i produktywność

Europejski Eksplorator Danych Klimatycznych zapewnia interaktywny dostęp do wielu wskaźników klimatycznych, takich jak wskaźniki pogody pożarowej, wspierając adaptację zmian klimatu w lasach.

Portal internetowy FISE pomoże nam poprawić zdrowie i odporność naszych lasów, które odgrywają istotną rolę w ochronie naszej różnorodności biologicznej i łagodzeniu zmian klimatu.

Europejskie Obserwatorium ds. Susz (EDO) zawiera informacje istotne dla suszy. Dają one przegląd sytuacji w UE na temat zbliżających się suszy.

Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) wspiera ochronę lasów przed pożarami i dostarcza UE zharmonizowane informacje o pożarach lasów

Taktyki adaptacyjne

Dowiedz się więcej o opcjach adaptacyjnych do różnych skutków zmian klimatu w lasach.

Studia przypadków

Przeglądaj studia przypadków adaptacji lasówj pod względem położenia geograficznego, zasięgu tematycznego i powiązań z opcjami adaptacji za pomocą eksploratora studiów przypadków opartego na mapie.

Kryzys klimatyczny poważnie wpływa na europejskie lasy, czyniąc je coraz bardziej podatnymi na zagrożenia, takie jak burze, pożary, susze, gradacje owadów i epidemie chorób lub wzrost poziomu morza. Rosnące zagrożenia i skutki wpływają na opłacalność ekonomiczną leśnictwa i zmniejszają zdolność lasów do świadczenia podstawowych usług ekosystemowych. UE odpowiada na to bezprecedensowe wyzwanie, wspierając adaptację lasów do zmian klimatu za pomocą szerokiego zakresu polityk, takich jak strategia leśna UE, strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz strategia UE w zakresie różnorodności biologicznej.

Unijne dofinansowanie adaptacji

UE finansuje adaptację do zmian klimatu w Europie za pomocą szerokiej gamy instrumentów. Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 zapewniają, że ​​co najmniej 25% budżetu europejskiego stanowią wydatki związane z klimatem. W związku z tym działania związane z przystosowaniem się do zmian klimatu muszą zostać włączone do wszystkich głównych programów wydatkowania UE oraz system śledzenia musi zostać wprowadzony w celu zagwarantowania realizacji tych celów.