Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
1

Przygotowanie gruntu pod adaptację

Krok 1 narzędzia wsparcia adaptacji należy rozumieć jako wprowadzenie kluczowych elementów istotnych dla stworzenia podstaw udanego procesu adaptacji. Obejmują one potrzebę uzyskania i zapewnienia wsparcia politycznego na wysokim szczeblu, ustanowienia usystematyzowanego procesu z odpowiednimi mechanizmami koordynacji oraz wyjaśnienia ról i obowiązków, szacowania potrzebnych zasobów ludzkich i finansowych, identyfikacji i gromadzenia dostępnych informacji oraz komunikacji i podnoszenia świadomości.