Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

2

Ocena ryzyka i podatności na zmianę klimatu

2.7 Ocena zagrożeń i słabości związanych ze zmianą klimatu: Samokontrola

Systematyczny przegląd przeszłych zdarzeń pogodowych, ich skutków i działań reagujących na nie.

Obecne zagrożenia klimatyczne i przyszłe zmiany klimatu są zrozumiane 

Nieklimatyczne czynniki stresu zidentyfikowane i rozważone

Zidentyfikowano główne obawy wymagające reakcji adaptacyjnej

Kwestie transgraniczne są brane pod uwagę

Luki w wiedzy i niepewność w zakresie zmian klimatu są podsumowane i wyraźne

.