Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
2

Ocena ryzyka i podatności na zmianę klimatu

2.7 Ocena zagrożeń i słabości związanych ze zmianą klimatu: Samokontrola

Systematyczny przegląd przeszłych zdarzeń pogodowych, ich skutków i działań reagujących na nie.

Obecne zagrożenia klimatyczne i przyszłe zmiany klimatu są zrozumiane 

Nieklimatyczne czynniki stresu zidentyfikowane i rozważone

Zidentyfikowano główne obawy wymagające reakcji adaptacyjnej

Kwestie transgraniczne są brane pod uwagę

Luki w wiedzy i niepewność w zakresie zmian klimatu są podsumowane i wyraźne

.