Start Wiedza Narzędzia Badanie przypadku Climate-ADAPT

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Badanie przypadku Climate-ADAPT

Badacz studium przypadku wizualizuje położenie geograficzne i dystrybucję studiów przypadku Climate-ADAPT.

Umożliwia również użytkownikom filtrowanie studiów przypadków za pomocą trzech kryteriów: 1) sektory objęte studiami przypadków w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, 2) skutki zmiany klimatu, z którymi się borykają, oraz 3) kategorie wdrożonych wariantów przystosowania się do zmiany klimatu.

Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania mapa wizualizuje lokalizację odpowiednich studiów przypadków. Podstawowe informacje na temat każdego studium przypadku można przywołać klikając na jego lokalizację; obejmuje to również link do rozszerzonego opisu studium przypadku oraz linki do opisu wdrożonych wariantów dostosowania.

Badacz studium przypadku zapewnia również dostęp do studiów przypadku przygotowanych na szczeblu krajowym w Hiszpanii, dostarczonych przez platformę wymiany i konsultacji informacji na temat przystosowania się do zmiany klimatu w Hiszpanii AdapteCCa.es.

Sektory adaptacyjne

Wpływ klimatu

Mieci typu kluczowego


Studia przypadków Climate-ADAPT

Studia przypadków zebrane na poziomie krajowym w Hiszpanii, dostarczone przez AdapteCCA.es