Start Archiwum wiadomości Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków projektowych dotyczących wpływu zmiany klimatu na zdrowie – 60 mln euro dostępnych w ramach programu „Horyzont Europa”

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków projektowych dotyczących wpływu zmiany klimatu na zdrowie – 60 mln euro dostępnych w ramach programu „Horyzont Europa”

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków projektowych jest określenie, monitorowanie i ilościowe określenie bezpośredniego i pośredniego wpływu na zdrowie ludzi, w tym w środowisku zawodowym, oraz powiązanych czynników ryzyka związanych ze zmianą klimatu. Oczekuje się, że projekty przyczynią się m.in. do Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia.

Pełny opis naboru można znaleźć na stronie internetowej KE. Termin składania wniosków dotyczących projektów upływa 21 września 2021 r. o godz. 17:00:00 czasu brukselskiego.

Date: 23 Jun 2021
w kategorii: calls