Start Archiwum wiadomości Parlament Europejski popiera apel przywódców lokalnych o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Parlament Europejski popiera apel przywódców lokalnych o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu

Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów łączą siły przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP27) w 2022 r., wzywając państwa członkowskie do podjęcia działań w dziedzinie klimatu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego COP27 uznaje pilną potrzebę wielopoziomowego i opartego na współpracy działania oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego, wspiera kierowane lokalnie podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wzywa do obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zmianę klimatu na szczeblu lokalnym oraz podkreśla potrzebę lepszego ukierunkowania środków finansowych na szczebel lokalny.

Czytaj więcej na stronie Europejskiego Komitetu Regionów

Date: 25 Oct 2022