Wysokiej jakości zielone i niebieskie przestrzenie w miastach, takie jak parki, brzegi rzek i wybrzeża, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu, w szczególności dla osób starszych, dzieci i osób o niskich dochodach. Notatka informacyjna Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że dostęp nie jest równy, a miasta na północy i zachodzie Europy mają zazwyczaj więcej terenów zielonych niż miasta w Europie Południowej i Wschodniej.

Czytaj więcej na stronie internetowej EEA.

Date:
Filed under:
urban areas
urban, green
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.