Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Nowe jeziora zatrzymują wodę deszczową w mieście Tommerup Stationsby na wyspie Funen w Danii

  03 Mar 2022

  W gminie Assens na Funen Dania trzy nowe stawy retencyjne utrzymują miasto Tommerup Stationsby such-shod, nawet po trwałych i intensywnych opadach deszczu. Łącznie trzy jeziora – znane wspólnie jako Tallerupsøerne – stanowią największy dotychczas projekt przystosowania się do zmiany klimatu w zachodniej Funen. Jeziora zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymać pięcioletnie opady deszczu, ale okazały się zdolne do wytrzymania większej odporności.

 • Przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu dla zdrowia w regionie Morza Śródziemnego i w regionach sąsiadujących

  11 Oct 2021

  Niniejsze sprawozdanie z warsztatów zawiera oceny z regionu i zalecenia dla decydentów politycznych i środowiska naukowego. Regiony Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu są „hotspotami”, a skutki zmiany klimatu są tu większe niż w innych regionach. Podczas warsztatów omówiono m.in. skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych, niedobór wody, bezpieczeństwo żywnościowe, choroby zakaźne, zanieczyszczenie powietrza oraz problemy zdrowotne przesiedleńców.

 • Doradzanie społecznościom i decydentom przy dostosowywaniu się do rosnących temperatur obecnie i w przyszłości

  05 May 2021

  Światowa Organizacja Zdrowia – Biuro Regionalne dla Europy zainaugurowało kampanię #KeepCool z 2021 r., która pomaga społecznościom i decydentom doradzać społecznościom i decydentom na temat sposobów utrzymania się w dobrym zdrowiu w ciepło i dostosowania się do wyższych temperatur w przyszłości.

 • Zapewnienie łatwego dostępu do danych programu Copernicus dotyczących zmiany klimatu za pośrednictwem europejskiego badania danych dotyczących klimatu

  17 May 2021

  Europejski przegląd danych dotyczących klimatu, opracowany wspólnie w ramach usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i EEA, zapewnia łatwy dostęp do zmiennych klimatycznych i wskaźników wpływu na klimat z bazy danych klimatycznych C3S. Umożliwia również poszerzanie wiedzy na mapach w celu skoncentrowania się na mniejszych regionach będących przedmiotem zainteresowania. obejmuje szeregi czasowe dla konkretnych regionów, a użytkownicy mogą eksportować obrazy i dane. To nowe narzędzie ma na celu wspieranie krajów europejskich w opracowywaniu i wdrażaniu ich krajowych, regionalnych i lokalnych strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Zostanie on rozszerzony w przyszłości o kolejne indeksy, nowe źródła danych i dodatkowe funkcje.

 • Globalna kampania na rzecz pobudzenia odpornych działań: Miasta na rzecz odporności

  14 Jul 2021

  Race to odporność jest globalną kampanią prowadzoną przez prezydencję COP26 i liderów wysokiego szczebla w dziedzinie klimatu, aby zmobilizować się do przywództwa i wsparcia ze strony miast, regionów, przedsiębiorstw i inwestorów, aby pomóc społecznościom pierwszej linii w budowaniu odporności i dostosowywaniu się do skutków zmiany klimatu. Celem inicjatywy „Race to Resilience” jest katalizator działań podmiotów niepaństwowych w celu budowania odporności 4 mld osób z grup i społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji na ryzyko związane z klimatem.

 • Główne wyniki szóstego sprawozdania oceniającego IPCC przedstawiono: Powszechne, szybkie i nasilające się zmiany klimatu

  09 Aug 2021

 • Duński Urząd ds. Przybrzeżnych uruchamia nowe narzędzie planowania skierowane do gmin nadbrzeżnych

  30 Mar 2021

  W oparciu o nowe krajowe mapy ryzyka duński organ ds. wybrzeży udostępnił nowe analizy i strategie do wykorzystania w planach ochrony obszarów przybrzeżnych. „Kystplanlægger” jest narzędziem planowania stref przybrzeżnych przeznaczonym dla gmin nadbrzeżnych. Cała linia brzegowa Danii została oszacowana na 2120 r. w celu lepszego zarządzania ryzykiem powodzi i erozji.

 • Enghaveparken Climate Parken w Kopenhadze przyciąga zarówno ludzi, jak i pomaga w zarządzaniu odpływem wód opadowych

  03 May 2021

  Ponad 90-letnia zielona oaza, Enghaveparken, została przekształcona w wyniku szeroko zakrojonego projektu renowacji. Park jest obecnie jednym z największych projektów przystosowania się do zmiany klimatu w mieście Kopenhaga i może obecnie zatrzymać do 22 600 metrów sześciennych spływów wody deszczowej, gdzie można ponownie wykorzystać zwykłe opady deszczu kierowane do parku.

 • Europejski Bank Inwestycyjny i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zgadzają się na wykorzystanie programu Copernicus na rzecz inteligentnego przystosowania się do zmiany klimatu.

  09 Nov 2021

  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) podpisały protokół ustaleń określający ramy współpracy w zakresie zwiększonego wykorzystania danych z obserwacji Ziemi programu Copernicus. W ramach planu działania banku klimatycznego na lata 2021–2025 EBI zobowiązał się do znacznego zwiększenia wysiłków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zapewnienia, aby wszystkie operacje, które wspiera, były dostosowane do obecnej zmienności pogody i przyszłych skutków zmiany klimatu. Nowa umowa o współpracy z ECMWF będzie wspierać ją w osiąganiu tych celów.

 • Zaproszenie dla miast: Zgłoś się o wsparcie dostosowane do potrzeb, aby poczynić postępy w zakresie działań przystosowawczych

  08 Jun 2022

  Narzędzie wspierania polityki jest nową inicjatywą zainicjowaną przez Komisję Europejską w ramach Porozumienia Burmistrzów – Europa, aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym we wdrażaniu strategii adaptacyjnych. Czterdzieści władz lokalnych i regionalnych z 12 państw członkowskich UE ma możliwość otrzymania dostosowanego do potrzeb wsparcia ze strony ekspertów w celu poczynienia postępów w zakresie działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Wzywa się je do złożenia wniosku do dnia 21 czerwca 2022 r.