Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Skorupiaki i sektor rybołówstwa w Galicji, na który wpływ ma tropikalizacja fauny rybnej

  13 Feb 2024

 • Fale upałów, susze i inne ekstremalne zdarzenia pogodowe, które w coraz większym stopniu wpływają na politykę przystosowawczą

  26 Oct 2023

  Oceny ryzyka klimatycznego uwzględniające zagrożenia takie jak fale upałów, susze, powodzie i pożary roślinności są w coraz większym stopniu wykorzystywane do kształtowania i usprawniania krajowych polityk przystosowawczych, jak wynika z opublikowanej niedawno przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) oceny krajowych działań przystosowawczych państw członkowskich UE. W briefingu EEA pt. „Czy Europa na drodze ku odporności na zmianę klimatu? Status zgłoszonych krajowych działań przystosowawczych w 2023 r.”, przedstawiono aktualny stan realizacji krajowych polityk przystosowawczych. Opiera się on na ustaleniach zawartych w dokumencie technicznym opracowanym przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. Przystosowywania się do Zmiany Klimatu (ETC) oraz na informacjach przekazanych na podstawie rozporządzenia UE w sprawie zarządzania unią energetyczną.

 • Stan klimatu w Europie w 2022 r.

  11 Jul 2023

  Niniejsze sprawozdanie WMO pokazuje, w jaki sposób od lat 80. XX wieku Europa ocieplała się dwukrotnie więcej niż średnia światowa. Szczególny nacisk położono na energię i podkreślono, w jaki sposób bardziej ekstremalne warunki pogodowe, w tym intensywne ciepło, poważne opady i susze, mają coraz większy wpływ na podaż, popyt i infrastrukturę europejskiego systemu energetycznego.

 • Rozmowy klimatyczne – Jak dostosować się do zmiany klimatu na obszarach chronionych?

  24 Feb 2023

  Rozmowy klimatyczne to pięcioczęściowy dokument dokumentalny, którego celem jest lepsze zrozumienie, co jest potrzebne, aby pomóc w przystosowaniu się do zmiany klimatu i jak wykorzystać rozwiązania oparte na zasobach przyrody do przystosowania się do zmiany klimatu. Odkrywają doświadczenia zdobyte przez specjalistów ds. ochrony przyrody na obszarach chronionych przyrodniczo i wokół nich w całej Europie.

 • Eksperci spotkali się w Atenach, by podjąć działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności miast

  14 Oct 2022

  Miasta i regiony w całej Europie dokładają wszelkich starań, aby wspierać odporność i przystosowanie się do zmiany klimatu, i chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami związanymi z tymi działaniami. W dniach 14–15 września w Atenach (Grecja) odbyła się 9. edycja Europejskiego Forum Odporności Miejskiej (EURESFO), w której udział wzięli przedstawiciele miast, eksperci i zainteresowane strony zajmujące czołową pozycję w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności miast i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

 • Porozumienie Burmistrzów Podcast Episode 1 – ekspert Rady Miasta Cascais ds. przystosowania się do zmiany klimatu.

  27 Jan 2023

  W serii podcastu przedstawiono, w jaki sposób miasta mogą przystosować się do zmiany klimatu w całej Europie. W pierwszym odcinku João Dinis, kierownik biura ds. przyspieszenia transformacji miejskiej w portugalskiej radzie miasta Cascais, mówi o tym, w jaki sposób miasta i państwa mogą współpracować na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Nowa broszura na temat bardziej neutralnego dla klimatu i odpornego życia w Alpach

  07 Dec 2022

 • Europejska Konferencja w sprawie Zmian Klimatu (ECCA2023): Zaproszenia do składania wniosków są otwarte do 27 lutego 2023 r.

  07 Feb 2023

  Zgłoś się, aby podzielić się swoimi rozwiązaniami i wyzwaniami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, propozycjami treści, plakatami i twórczością sztuki na 6. Europejskiej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ECCA2023). Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi składania wniosków, aby wybrać najodpowiedniejszy temat i złożyć wniosek przed godz. 23.59 (czasu środkowoeuropejskiego) w poniedziałek 27 lutego 2023 r.

 • Warunki niedoboru wody w Europie: Niedobór wody dotknął 29 % terytorium UE w co najmniej jednym sezonie w 2019 r.

  07 Feb 2023

  Wskaźnik Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Wskaźnik wykorzystania wody plus” (WEI ) ma częstotliwość aktualizacji co dwa lata. Niedawno zaktualizowany WEI pomaga zmierzyć zużycie wody, zasoby wodne znajdujące się w trudnej sytuacji i prawdopodobieństwo niedoboru wody ze względu na wpływ na klimat na terytorium Unii Europejskiej. Wynika z niego, że na obszarze dotkniętym niedoborem wody nie nastąpił ogólny spadek.

 • Możliwości finansowania i przetargów w ramach programu „Horyzont Europa” na 2023 r. Termin 18. 04. 2023

  24 Jan 2023

  W ramach programu ramowego „Horyzont Europa” ogłoszono kilka zaproszeń do składania wniosków dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu na 2023 r. Nauki o klimacie i reakcje (HORIZON-CL5-2023-D1-01). Termin: 18 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.