Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Profile krajów Climate-ADAPT oferują zaktualizowane informacje na temat krajowych działań przystosowawczych

  02 Oct 2023

  W marcu 2023 r. państwa członkowskie UE wywiązały się z drugiej obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej krajowych działań przystosowawczych na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zgodnie z wymogami pierwszego rozporządzenia wykonawczego. Ponadto państwa członkowskie EOG spoza UE zostały zachęcone do dobrowolnego składania sprawozdań na temat działań przystosowawczych. Na podstawie tej sprawozdawczości rządowej z 2023 r. profile krajowe Climate-ADAPT zapewniają uporządkowany przegląd działań przystosowawczych każdego kraju wraz z linkami do opinii publicznej.

 • Wielkie możliwości, ale również wyzwania, dla NBS w krajach nordyckich

  23 Feb 2023

  Nowe sprawozdanie pt. „Praca z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie: Synteza i mapowanie statusu w krajach nordyckich” przedstawiono przegląd stanu rozwiązań opartych na przyrodzie, w tym badania naukowe, ramy polityczne, wyzwania i przykłady projektów realizowanych w krajach nordyckich. Sprawozdanie zostało sfinansowane w ramach programu badawczego Nordyckiej Rady Ministrów realizowanego w latach 2021–2024. Program zachęca kraje nordyckie do współpracy i poszerzania bazy wiedzy na temat rozwiązań opartych na zasobach przyrody, odbudowy, łagodzenia zmiany klimatu oraz niebieskiej/zielonej infrastruktury.

 • Atlas interaktywny IPCC

  28 Feb 2023

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował narzędzie do badania obserwowanych globalnych i regionalnych danych i symulacji modeli. Stanowi on podstawę wkładu grupy roboczej I do szóstego sprawozdania oceniającego (AR6). Regionalny komponent informacyjny zapewnia dostęp do danych dotyczących klimatu z globalnych i regionalnych baz danych. Komponent syntezy regionalnej dostarcza informacji jakościowych na temat zmian w tzw. wpływie klimatycznym.

 • „Znajomość na potrzeby działań w zakresie zapobiegania i gotowości” (Kapp) otwarte do składania wniosków

  05 Feb 2024

  Otwarte jest zaproszenie do składania wniosków „Wiedza na działania w zakresie zapobiegania i gotowości” (Kapp). Uczestnicy Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek ich wystąpienia, którzy mają plan przystosowania się do zmiany klimatu, mogą złożyć wniosek do 25 kwietnia 2024 r.

 • Fundusz Solidarności UE przyznaje Słowenii 100 mln euro zaliczek w związku z powodziami letnimi

  07 Dec 2023

  Komisja Europejska zatwierdziła płatność zaliczkową w wysokości 100 mln EUR na rzecz Słowenii w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), aby zmniejszyć obciążenie finansowe związane z odbudową i działaniami oczyszczonymi oraz wdrożyć środki dostosowawcze po szkodach spowodowanych katastrofalnymi powodziami, które miały miejsce w tym kraju w sierpniu 2023 r.

 • Partycypacyjne strategie zarządzania pożarami

  07 Dec 2023

  Badania, finansowane przez hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej, badają strategie partycypacyjnego zarządzania pożarami. Naukowcy zauważają, że integracja wartości krajobrazu za pomocą wielokryteriowego podejścia opartego na uczestnictwie może być opłacalnym działaniem przystosowawczym mającym pomóc społecznościom lokalnym w oszczędzaniu cennych obszarów w przypadku pożarów lasów.