Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Składowanie odpadów przybrzeżnych i podnoszenie się poziomu mórz: międzynarodowe badanie

  06 Dec 2021

  Istnieje obawa, że składowiska odpadów wzdłuż wybrzeży europejskich stanowią coraz większe zagrożenie dla środowiska poprzez potencjalne uwalnianie odpadów do morza i na plaże w wyniku podnoszenia się poziomu morza. Celem niniejszej publikacji naukowej jest ocena potrzeby przeprowadzenia badań nad zarządzaniem składowiskami odpadów znajdującymi się na wybrzeżu.

 • Dwie nowe publikacje pomagają miastom w dostosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków

  18 Jan 2022

  Jako część Porozumienia Burmistrzów ICLEI Europe opracowało dwie publikacje, aby pomóc władzom lokalnym w skutecznym dostosowywaniu się do zmiany klimatu i jej łagodzeniu. Pierwsza publikacja opiera się na strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, między innymi na dokumentach strategicznych mających na celu stworzenie Europy odpornej na zmianę klimatu do 2050 r. Druga publikacja zawiera informacje na temat zarządzania.

 • Zielona przestrzeń w europejskich miastach ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu, ale dostęp do niej jest zróżnicowany

  01 Feb 2022

  Wysokiej jakości zielone i niebieskie przestrzenie w miastach, takie jak parki, brzegi rzek i wybrzeża, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu, w szczególności dla osób starszych, dzieci i osób o niskich dochodach. Notatka informacyjna Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że dostęp nie jest równy, a miasta na północy i zachodzie Europy mają zazwyczaj więcej terenów zielonych niż miasta w Europie Południowej i Wschodniej.

 • Blauer Kompass 2022: nowa edycja corocznej nagrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zainaugurowana w Niemczech

  18 Jan 2022

  Nagroda przystosowawcza „Blauer Kompass” to najwyższa nagroda państwowa w Niemczech za projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, organizowana przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów oraz Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Celem konkursu, który trwa od 18 stycznia do 25 marca 2022 r., jest przedstawienie rozwiązań w zakresie przygotowania i przystosowania się do skutków zmiany klimatu, takich jak ciepło, susze i poważne deszcze. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 16 września 2022 r.

 • Straty gospodarcze spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w Europie w ciągu ostatnich 40 lat wyniosły około pół biliona euro

  03 Feb 2022

  Ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak burze, fale upałów i powodzie, spowodowały straty gospodarcze w wysokości około pół biliona euro w ciągu ostatnich 40 lat i doprowadziły do od 85 000 do 145 000 ofiar śmiertelnych w całej Europie. Według przeprowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) analizy strat ekonomicznych i ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń pogodowych i związanych z klimatem mniej niż jedna trzecia tych strat była ubezpieczona.

 • Komisja proponuje dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wraz z obowiązkowymi przepisami dostosowawczymi

  24 May 2022

  Wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2021 r. zawiera szereg przepisów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i odporności na zmianę klimatu.

 • Publikacja opinii naukowej w sprawie planów zazieleniania miast

  08 Dec 2021

  Aby systematycznie przywracać przyrodę do miast, w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej wzywa się miasta liczące ponad 20 000 mieszkańców do opracowania planów zazieleniania miast. Niemiecka Agencja Środowiska i ICLEI sformułowały konkretne zalecenia dotyczące wytycznych dotyczących planów zazieleniania w miastach, które powinny wspierać miasta w opracowywaniu i wdrażaniu powszechnego planu działania.

 • Wpływ fal upałów podczas pandemii COVID-19 i wnioski wyciągnięte z lata 2020 r.

  24 Jun 2021

  W dniu 12 maja 2021 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowało webinarium, aby omówić, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na ryzyko związane z falami upałów w 2020 r. Eksperci omawiali najważniejsze wnioski wyciągnięte przez krajowe instytuty zdrowia publicznego i inne zainteresowane strony w dziedzinie zdrowia publicznego oraz wymieniali się rozwiązaniami i dobrymi praktykami.

 • Nowe informacje na temat zdrowia opublikowane w Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia

  20 May 2022

  Europejskie polityki i działania w dziedzinie zdrowia

 • Zielony Ład: Nowe zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE oferuje nowe środki finansowe na projekty adaptacyjne

  18 May 2022

  17 maja 2022 r. Komisja Europejska opublikowała tegoroczne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu LIFE, otwierając nową rundę składania wniosków o finansowanie. Łącznie na projekty w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, działań w dziedzinie klimatu i przejścia na czystą energię przeznaczono prawie 600 mln EUR. W zależności od rodzaju projektów termin składania wniosków upływa albo 8 września, albo 4 października 2022 r.