Unia Europejska (UE) odniosła znaczny sukces w finansowaniu lokalnych projektów w Europie i na całym świecie na rzecz globalnych działań w dziedzinie klimatu i działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Konieczne są jednak pilne działania na dużą skalę, aby zapobiec wyginięciu niezliczonych roślin i gatunków, a ostatecznie uniknąć nieodwracalnych zakłóceń w naszych ekosystemach, co może mieć negatywne skutki dla zmiany klimatu.

Czytaj więcej na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Date:
Filed under:
Climate change and biodiversity loss
European Union
Global climate action
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.