Start Archiwum wiadomości Zainicjowana zostaje wspólnota praktyków misji w zakresie przystosowania się do zmian klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Zainicjowana zostaje wspólnota praktyków misji w zakresie przystosowania się do zmian klimatu

W dniu 26 stycznia 2023 r. 200 regionów i władz lokalnych uczestniczyło w tworzeniu wspólnoty praktyków w zakresie przystosowania misji do sieci i dzieliło się doświadczeniami w zakresie wdrażania środków przystosowawczych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Czytaj więcej na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Date: 24 Feb 2023