Start Archiwum wiadomości Europejski Bank Inwestycyjny i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zgadzają się na wykorzystanie programu Copernicus na rzecz inteligentnego przystosowania się do zmiany klimatu.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zgadzają się na wykorzystanie programu Copernicus na rzecz inteligentnego przystosowania się do zmiany klimatu.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) podpisały protokół ustaleń określający ramy współpracy w zakresie zwiększonego wykorzystania danych z obserwacji Ziemi programu Copernicus. W ramach planu działania banku klimatycznego na lata 2021–2025 EBI zobowiązał się do znacznego zwiększenia wysiłków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zapewnienia, aby wszystkie operacje, które wspiera, były dostosowane do obecnej zmienności pogody i przyszłych skutków zmiany klimatu. Nowa umowa o współpracy z ECMWF będzie wspierać ją w osiąganiu tych celów.

Czytaj więcej na stronie internetowej programu Copernicus.

Date: 09 Nov 2021