Start Archiwum informacyjne Greckie Krajowe Centrum Adaptacji jest obecnie dostępne w internecie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Greckie Krajowe Centrum Adaptacji jest obecnie dostępne w internecie

Grecja niedawno uruchomiła Krajowe Centrum Adaptacji. Centrum zamierza zapewnić narzędzia i zasoby wspierające decydentów, podnoszące świadomość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i propagujące wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Centrum powstało w ramach projektu LIFE-IP AdaptInGR.
w kategorii: adaptation platform