Start Archiwum wiadomości UNEP zapoczątkował sprawozdanie w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu z 2020 r.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

UNEP zapoczątkował sprawozdanie w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu z 2020 r.

Podczas wydarzenia prasowego online w styczniu 2021 r. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) zainicjował 5. edycję sprawozdania w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu. Celem sprawozdania jest dostarczenie informacji na temat krajowych i międzynarodowych wysiłków na rzecz postępów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ale w 2020 r. stwierdzono, że nadal istnieją ogromne luki, zwłaszcza w zakresie finansowania dla krajów rozwijających się i wprowadzania projektów adaptacyjnych na etap.

Czytaj więcej w tym sprawozdaniu UNEP Adaptation Gap Report oraz na stronie UNEP Adaptation Gap Report.

Date: 26 Jan 2021
w kategorii: report